Warm welkom voor weidevogels in Voorofsche Polder

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers
  • Nieuws
  • Warm welkom voor weidevogels in Voorofsche Polder
woensdag 28 februari 2018

Het Zuid-Hollands Landschap ontvangt weidevogels met open armen in de Voorofsche polder bij Waddinxveen. Onze boswachters hebben hier een plasdras-situatie gecreëerd, zodat grutto's, kieviten en tureluurs zich hier direct thuis voelen. Een nieuwe pomp op zonne-energie zorgt voor het juiste waterpeil.

Het drassige perceel heeft een enorme aantrekkingskracht voor weidevogels. Wormen kruipen in dit natte land eerder naar boven en daar kunnen vogels veel makkelijker met hun snavel bij komen.

Ook in de omliggende percelen is het goed toeven voor weidevogels. De droge percelen zijn ideaal om op te broeden. Bloemrijke weilanden trekken weer veel insecten aan, een belangrijke voedselbron voor jonge weidevogels. En de kuikens vinden er beschutting. Daarom zijn dit soort gebieden zo ontzettend belangrijk voor ze. Ook aan minder bekende weidevogels is gedacht. Zo staat er lisdodde langs de slootkant. Daardoor ontstaan er mooie beschutte broedplekken voor slobeend en zomertaling. Soorten als veldleeuwerik en graspieper houden weer van wat hoger gras en ruigten. 

Over het gebied

De Voorofsche polder (31 ha.) is een onverstoord veenweiderestant tussen Waddinxveen en Boskoop. Het relatief kleine gebied is opmerkelijk rijk aan weidevogels, wat gezien de stedelijke elementen in de nabije omgeving opmerkelijk genoemd mag worden. Het weidevogelgebied is kwetsbaar voor verstoringen en de mogelijkheden voor de recreatie zijn daardoor beperkt. Vanaf de kade aan de westzijde is het gebied echter goed te overzien. 

Verder lezen