Klein Profijt kan er weer tegenaan!

Langs de Oude Maas liggen zoetwatergetijdengebieden, waar allerlei bijzondere planten en dieren voorkomen. Klein Profijt is één van deze gebieden. Hier stroomt het water twee keer per dag in en uit. Begin dit jaar hebben we flink gewerkt aan het behoud van dit unieke stukje natuur. Samen met onze vrijwilligers hebben zo’n 1000 wilgen geknot. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het rietland niet overwoekert en uitgedroogd raakt.

Vrijwilliger Roelof Dubel steekt nog altijd de handen uit de mouwen Floris Scheplitz

Knotten bevordert de vitaliteit en levensduur

Afgelopen winter hebben we ongeveer 1000 doorgeschoten wilgen geknot in Klein Profijt, passend bij de historie van het gebied als oude griend. Vroeger dienden wilgentenen voor het vlechten van manden, terwijl het stevigere hout gebruikt werd voor bezem- en hamerstelen. Tegenwoordig knotten we voornamelijk om de vitaliteit en levensduur van de bomen te bevorderen. Op deze manier houden we het ecosysteem in stand en bieden we talloze insecten, mossen, vogels en wilde planten een thuis in en om de boom.

Vlinders zijn dol op wilgengrienden

Bloeiende wilgen trekken vaak vlinders aan, zoals de kleine vos, gehakkelde aurelia en dagpauwoog, die hier nectar komen drinken. Om deze vlinders te ondersteunen, zorgt het Zuid-Hollands Landschap voor een rijke diversiteit aan bloeiende planten.

 

In mei bloeit het zomerklokje, look-zonder-look, gele lis, pinksterbloem en hondsdraf. Wat later in de zomer komen hier soorten bij als gewone engelwortel, echte valeriaan, koninginnekruid en watermunt. Sommige van deze planten dienen ook als waardplant.

Uitgestrekte rietlanden

Grenzend aan de doorgeschoten wilgen ligt ook een uitgestrekt rietland. En waar andere plant- en diersoorten het hier niet redden in de wisselende en natte omstandigheden, vinden de Noordse woelmuis en het zomerklokje juist daarom hier een thuis. Echte overlevers zijn het.

Om te voorkomen dat de rietlanden dichtgroeien en droger worden, hebben we een deel uitgekrabd. Met een tandenbak zijn oude opgestapelde plantenresten weg geschraapt. Komend winterseizoen zal het tweede deel van het rietland worden uitgekrabd.

Het rietland met langs de randen de geknotte oude wilgenrijen.
Het rietland met langs de randen de geknotte oude wilgenrijen. Paul Poels Fotografie

Met zijn rietlanden en wilgen vormt dit zoetwatergetijdengebied een klein ecologisch paradijs. Door onze werkzaamheden zorgen we ervoor dat dit unieke natuurgebied onder de rook van Rotterdam behouden blijft. Klein Profijt kan er weer tegenaan!

 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder