Klein Profijt

Over dit gebied

Klein Profijt (73 hectare) is een voormalig griendgebied aan de Oude Maas bij Rhoon. Ooit liepen hier griendwerkers die de wilgen moesten knotten. Maar die tijd ligt intussen ver achter ons. Nu is het gebied in handen van het Zuid-Hollands Landschap en wij koesteren het. Zoetwatergetijdengebieden zijn namelijk zeldzaam. Hier stromen de diepe geulen leeg en vol op het ritme van eb en vloed. Juist daarom groeien er bijzondere planten, zoals de spindotter. Ook de bever voelt zich in deze wilgenjungle thuis. Het Zuid-Hollands Landschap onderhoudt in het gebied ook een eeuwenoude eendenkooi. Het is een van de weinige buitendijkse kooien van ons land.

Wilgenjungle

Na de brede kreek begint de jungle van het wilgenbos pas echt. In het grootste deel van het gebied laten we de natuur haar gang gaan. Wilgen staan, hangen en liggen door elkaar en langs boomstammen hangen lianen van hop. Het gebied trekt veel vogels aan. Uit de bossen kan zó een havik voorbijschieten, in het riet leven blauwborsten en kleine karekieten en vanaf de steiger worden vaak lepelaars, scholeksters en bergeenden gespot. Regelmatig baggeren we de watergangen, zodat die openblijven en de geulen zich met vloed kunnen vullen. Planten als spindotters en zomerklokjes hebben die tweemaal daagse onderdompeling nodig om te overleven. 

Handwerk

Het Zuid-Hollands Landschap wil graag dat bezoekers veilig van de bijzondere zoetwatergetijdennatuur kunnen genieten. We besteden daarom veel tijd aan het onderhoud van de paden, die bezoekers door het zompige gebied loodsen. We knotten de wilgen, zodat die met hun wortels de kades kunnen blijven vasthouden. Ook zagen we na een storm takken weg die gevaarlijk over het pad hangen en herstellen we paden als er bijvoorbeeld bij springvloed delen zijn weggespoeld. Verder herstellen we oevers die afkalven. Dit is voor de boswachter en de vrijwilligers allemaal handwerk. Machines kunnen het zompige gebied namelijk niet in. 

Eendenkooi

Verscholen in het ontoegankelijke deel van het wilgenbos ligt de eeuwenoude eendenkooi Klein Profijt. Eenden worden er niet meer gevangen. Het Zuid-Hollands Landschap beheert en onderhoudt nu de eendenkooi. Eendenkooien vormen namelijk een bijzonder stukje Nederlandse cultuurhistorie. Bovendien vormen ze een oase van rust in het drukke Zuid-Holland. Veel dieren maken daar dankbaar gebruik van. Vogels als de lepelaar, de grote zaagbek en natuurlijk de wilde eend kunnen er in alle rust broeden en foerageren. Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap werken vrijwel wekelijks aan het behoud van de kooi. 

Meer over eendenkooien


Tip van de boswachter

Er leven verschillende bevers in Klein Profijt. In het gebied vind je veel hints van hun aanwezigheid, zoals glijsporen bij de geulen of takken met tandafdrukken.

Mirjam Eikelenboom

Mirjam Eikelenboom

Praktische info

Parkeren

Parkeren aan het einde van de Schenkeldijk, Rhoon.

Honden aangelijnd

Honden zijn aangelijnd welkom.

Horeca in de buurt

Golfclub Oude Maas, Veerweg 2-A, 3161 EX Rhoon
Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, 3172XB Poortugaal/Rhoon.

Wandelen

Rondwandeling over onverharde paden door een ruig gebied. Banjeren door een wilgenjungle. Zeker in de natte seizoenen of bij hoge waterstanden zijn laarzen geen overbodige luxe.

Openbaar vervoer

Het kost wat meer tijd om Klein Profijt te bereiken met het Openbaar Vervoer. Plan de reis op 9292.nl of op Google Maps. Je kunt er ook dichtbij komen met het Rhoonsveer (een voetveer) vanuit Oud-Beijerland.

Leuk voor kids

Banjeren door de jungle.

Vogels kijken

Typische zang- en bosvogels kans op wielewaal, grauwe vliegenvanger, steltlopers in voor en najaar lepelaar op het slik, eenden en ganzen in de geulen. Als je geluk hebt vliegt er een visarend over.

Tip! Zet onze Vogelzoekkaart op je mobiel, waarmee je 24 vogelsoorten leert herkennen die in de zoetwater delta voorkomen.

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar toegankelijk. Let wel op bij hoge waterstanden.

Locatie

Schenkeldijk, Rhoon

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder