Klein Profijt

Over dit gebied

Klein Profijt (73 hectare) is een voormalig griendgebied aan de Oude Maas bij Rhoon. Ooit liepen hier griendwerkers die de wilgen moesten knotten. Maar die tijd ligt intussen ver achter ons. Nu is het gebied in handen van het Zuid-Hollands Landschap en wij koesteren het. Zoetwatergetijdengebieden zijn namelijk zeldzaam. Hier stromen de diepe geulen leeg en vol op het ritme van eb en vloed. Juist daarom groeien er bijzondere planten, zoals de spindotter. Ook de bever voelt zich in deze wilgenjungle thuis. Het Zuid-Hollands Landschap onderhoudt in het gebied ook een eeuwenoude eendenkooi. Het is een van de weinige buitendijkse kooien van ons land.

Wilgenjungle

Na de brede kreek begint de jungle van het wilgenbos pas echt. In het grootste deel van het gebied laten we de natuur haar gang gaan. Wilgen staan, hangen en liggen door elkaar en langs boomstammen hangen lianen van hop. Het gebied trekt veel vogels aan. Uit de bossen kan zó een havik voorbijschieten, in het riet leven blauwborsten en kleine karekieten en vanaf de steiger worden vaak lepelaars, scholeksters en bergeenden gespot. Regelmatig baggeren we de watergangen, zodat die openblijven en de geulen zich met vloed kunnen vullen. Planten als spindotters en zomerklokjes hebben die tweemaal daagse onderdompeling nodig om te overleven. 

Handwerk

Het Zuid-Hollands Landschap wil graag dat bezoekers veilig van de bijzondere zoetwatergetijdennatuur kunnen genieten. We besteden daarom veel tijd aan het onderhoud van de paden, die bezoekers door het zompige gebied loodsen. We knotten de wilgen, zodat die met hun wortels de kades kunnen blijven vasthouden. Ook zagen we na een storm takken weg die gevaarlijk over het pad hangen en herstellen we paden als er bijvoorbeeld bij springvloed delen zijn weggespoeld. Verder herstellen we oevers die afkalven. Dit is voor de boswachter en de vrijwilligers allemaal handwerk. Machines kunnen het zompige gebied namelijk niet in. 

Eendenkooi

Verscholen in het ontoegankelijke deel van het wilgenbos ligt de eeuwenoude eendenkooi Klein Profijt. Eenden worden er niet meer gevangen. Het Zuid-Hollands Landschap beheert en onderhoudt nu de eendenkooi. Eendenkooien vormen namelijk een bijzonder stukje Nederlandse cultuurhistorie. Bovendien vormen ze een oase van rust in het drukke Zuid-Holland. Veel dieren maken daar dankbaar gebruik van. Vogels als de lepelaar, de grote zaagbek en natuurlijk de wilde eend kunnen er in alle rust broeden en foerageren. Vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap werken vrijwel wekelijks aan het behoud van de kooi. 

Meer over eendenkooien


Tip van de boswachter

Mirjam Eikelenboom

Er leven verschillende bevers in Klein Profijt. In het gebied vind je veel hints van hun aanwezigheid, zoals glijsporen bij de geulen of takken met tandafdrukken.

Mirjam Eikelenboom

Praktische info

Parkeren

Parkeren aan het einde van de Schenkeldijk, Rhoon.

Openbaar vervoer

Het kost wat meer tijd om Klein Profijt te bereiken met het Openbaar Vervoer. Plan de reis op 9292.nl of op Google Maps. Je kunt er ook dichtbij komen met het Rhoonsveer (een voetveer) vanuit Oud-Beijerland.

Wandelen

Rondwandeling over onverharde paden door een ruig gebied. Banjeren door een wilgenjungle. Zeker in de natte seizoenen of bij hoge waterstanden zijn laarzen geen overbodige luxe.

Honden aangelijnd

Honden zijn aangelijnd welkom.

Horeca in de buurt

Golfclub Oude Maas, Veerweg 2-A, 3161 EX Rhoon
Restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, 3172XB Poortugaal/Rhoon.

Leuk voor kids

Banjeren door de jungle.

Vogels kijken

Typische zang- en bosvogels kans op wielewaal, grauwe vliegenvanger, steltlopers in voor en najaar lepelaar op het slik, eenden en ganzen in de geulen. Als je geluk hebt vliegt er een visarend over.

Tip! Zet onze Vogelzoekkaart op je mobiel, waarmee je 24 vogelsoorten leert herkennen die in de zoetwater delta voorkomen.

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar toegankelijk. Let wel op bij hoge waterstanden.

Locatie

Schenkeldijk, Rhoon

 • Reactie op coalitieakkoord: Noodzakelijke investeringen in leefomgeving blijven uit

  Vandaag presenteerden de formerende partijen hun coalitieakkoord “Hoop, lef en trots”. Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden het zeer zorgwekkend dat het kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn. Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “Noodzakelijke…

  Lees verder

  Lees verder
 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder