Tussen Hollandse IJssel en Lek Wandelen 7 - 12 km

Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

Dwars door de weilanden ‒ geen betere manier om het open landschap van de Krimpenerwaard te ontdekken. En trek stevige schoenen aan, want sommige stukken gaan over onverharde graspaden. Start- en eindpunt zijn de twee rivieren die de waard omsluiten: de Hollandse IJssel en de Lek.

Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

Praktische info

Locatie

Burgemeester Neetstraat, Ouderkerk aan den IJssel

De route is ook geschikt voor op je mobiel!
Klik hier voor meer uitleg

Update 18 april 2017

Door het herstel van de inrichtingsmaatregelen die zijn getroffen t.b.v. de realisatie van het Nederlands Natuur Netwerk is de oude route afgesloten. Daarnaast is het deel dat langs en door het terrein heenloopt aan de kant van het Loetbos afgesloten i.v.m. het broedseizoen.

Routebeschrijving

Wandel in het centrum van Ouderkerk aan de IJssel langs de kerk de dijk op. Via de Steiger krijgt u zicht op de rivier.

1. 

De Hollandse IJssel is van oudsher een werkrivier. Langs de oevers lagen werven, zeilmakerijen en touwslagerijen. Ook waren er tientallen steenbakkerijen, waar van rivierklei gelige baksteentjes werden gemaakt. In Ouderkerk aan de IJssel is deze bedrijvigheid bijna helemaal verdwenen, net als de eigen vloot die in 1954 nog uit 180 schepen bestond.

Wandel langs de kerktoren de dijk af. Ga op de voorrangskruising rechtdoor (Kerkweg). Sla na 500 m linksaf (Dekkerstraat). Ga aan het einde rechtsaf (De Boezem) en volg aan het einde het wandelpad. Ga op de kruising bij wandelknooppunt 32 rechtdoor naar knooppunt 35. Houd voorbij de hoogspanningsleiding rechts aan.

2. 

Een trekvlot, avontuurlijke touwbruggen, spullen om hutten te bouwen – in de speelpolder bepalen kinderen wat er gebeurt. Daarachter begint het typische landschap van de Krimpenerwaard met lange, smalle kavels. De sloten zijn vanaf de 11de eeuw gegraven door pioniers, die vanaf de IJssel het moerasbos introkken om het gebied geschikt te maken voor de landbouw. Eerst was dat akkerbouw, maar toen door ontwatering de veengrond inklonk, schakelden de boeren over op veeteelt.

Steek aan het einde van het voetpad de weg over, ga door een hek en volg het graspad naar rechts.

3. 

Bij de ontginning bleven in het midden van de waard enkele reststukken over, zoals Polder Oudeland. Het werd onder meer gebruikt voor eendenkooien, geriefbosjes en veenputten. In het voorjaar staat het hier vol met pinksterbloemen (ovale bloemblaadjes, lichtpaars tot roze) en koekoeksbloemen (vertakte, rozerode bloemblaadjes). Het riviertje daarachter is de Loet, een oude veenstroom.

Ga bij wandelknooppunt 35 rechtsaf naar knooppunt 15. Ga bij knooppunt 15 linksaf richting 16. Steek de verkeersweg N210 over en sla op de parallelweg rechtsaf. Ga na 300 m links de eerste brug over en volg het graspad.

4. 

Vanaf nu kan het drassig worden: de route gaat dwars door de waard richting de Lek. Dit is het Paddenpad, een ecologische verbindingszone tussen de Loet en eendenkooi Bakkerswaal. Zo kunnen dieren zich gemakkelijk door het gebied verplaatsen. De ruigtestrook is ideaal voor dagvlinders, insecten, vogels en soorten als bunzing, hermelijn, wezel en ringslang. Langs de watergang is grond afgegraven om zo een natuurlijke oeverzone te maken. In de poelen leven libellenlarven, kikkers, salamanders en padden.

Wandel naar knooppunten 16 en 17. Ga op de asfaltweg linksaf.

[Verlengde route: ga op asfaltweg rechtsaf. Na 800m oversteken en rechtdoor recreatiegebied in. Voorbij bruggetje eerste verharde pad rechtsaf. Volg hoofdpad 1 km. Bij knooppunt 28 rechtsaf naar 29. Steek N210 over, dan bij knooppunt 29 linksaf richting 31: na 25 m links schelpenpad op! Na 1,2 km bruggetje over en rechtsaf. Bij knooppunt 31 rechtsaf richting 32. Steek na 1 km voorrangsweg over, dan na 100 m linksaf, via Kerkweg terug naar Ouderkerk aan de IJssel.]

Ga na ruim 400 m voorbij huisnr. 39 rechtsaf (fietspad). Ga aan het einde de Lekdijk op. Rechts ligt eendenkooi Bakkerswaal met vogelkijkscherm. Links is de bushalte.

5. 

In eendenkooi Bakkerswaal werden vroeger eenden voor de consumptie gevangen. In het midden was een plas met tamme eenden, waar wilde eenden op afkwamen. Die werden in vangpijpen gedreven, waarna hen de nek werd omgedraaid. Via een kijkscherm in de bocht van de dijk is de kooi te overzien.

6. 

De waterpartij van de eendenkooi is ontstaan door een dijkdoorbraak tijdens de Sint Elisabethvloed van 1421. In 1430 werd een nieuwe dijk aangelegd, waarna aan de buitenzijde daarvan grond aanslibde: de Visschersplaat. Het Zuid-Hollands Landschap maait hier regelmatig om te voorkomen dat de plaat dichtgroeit.

Praktische info

Parkeren

In het centrum van Ouderkerk aan de IJssel kunt u parkeren. 

Toegestaan

Honden zijn voor een deel los toegestaan, let op de bordjes en lijn uw hond op tijd weer aan!

Ongeschikt

Polder Oudeland en het Paddenpad zijn onverhard en ongeschikt voor rolstoelen. 

Horeca in de buurt

Eetcafé Plus BreekA, C.G. Roosweg 20, 2925 LC, Krimpen a/d IJssel, 0180-523800, www.breeka.nl.

7 - 12 km

De route is 7 km, en uit te breiden naar 12 km. De route gaat van bushalte naar bushalte. Wie liever een rondje loopt, volgt de verlengde route (stippellijn op de kaart). Een deel van de route gaat over onverharde graspaden. 

Openbaar vervoer

Startplaats Ouderkerk aan de IJssel is bereikbaar met buslijn 196, die rijdt tussen metrostation Capelsebrug en treinstation Gouda, uitstappen bij halte Burg. Neetstraat (op zondag belbus 596, tel. 0900-1961, beltijd 1 uur). Vanaf eindpunt Schuwacht rijdt buslijn 194 naar metrostation Capelsebrug. Zie ook www.9292.nl.

Vogels kijken

Kijk voor excursies door Eendenkooi Bakkerswaal in onze Natuuragenda.

Locatie

Burgemeester Neetstraat, Ouderkerk aan den IJssel

0 beoordelingen

Vond je dit een leuke route?

Op je inzending is ons privacystatement van toepassing.

Ook interessant

Wandelen 8 km
Berkenwoude (Hoek van de weg)
9 beoordelingen
Doe-route kinderen
Rockanje
0 beoordelingen
Wandelroute 1,5 km
Noordwijkerhout
0 beoordelingen