Aankoopfonds

Geef Zuid-Holland een groene toekomst

Het Zuid-Hollands Aankoopfonds

We introduceren het Zuid-Hollands Aankoopfonds. Het fonds is de garantie dat onze provincie niet volledig wordt volgebouwd. Een nieuw wapen tegen de oprukkende verstedelijking van Zuid-Holland. Want in de strijd om het behoud van natuur en biodiversiteit is het hebben van eigendomsrechten van grond essentieel. Als eigenaar van grond hebben we niet alleen de regie over wat er met het gebied gebeurt en hoe het beheerd wordt. Het is ook de enige manier om zeker te weten dat het behouden blijft als natuur voor de toekomst. Dat onze aanpak werkt bewijzen de vele gebieden die we met de hulp van onze donateurs hebben kunnen aankopen.

Een extra schakel in Natura 2000-zone

In september 2022 wordt Zuid‑Hollands Landschap eigenaar van de boomgaard bij Zouweboezem. De Zouweboezem is een Natura2000-gebied bij Ameide in de gemeente Vijfheerenlanden, tegen de grens van provincie Utrecht en Gelderland. Dankzij deze uitbreiding wordt de natuur in ons beheersgebied ten zuiden van de Lek 250 hectare groot. In 2016 kochten we het eerste deel, Luistenbuul, met veel bijzondere plantensoorten. Daarna volgden de Achthovense Uiterwaarden waar we oude akkergrond opnieuw inzaaiden.

Duingebied blijft een oase van rust

Zuid-Hollands Landschap heeft Langeveld – duingebied onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen – van Dunea overgenomen. Het ligt tussen twee beheergebieden in: De Noordzijderpolder en De Blink. Door deze aankoop zijn deze gebieden met elkaar verbonden en kunnen we dit mooie duingebied voor altijd beschermen. Dit is gunstiger voor het beheer, maar vooral ook voor de dieren die hier leven. Het is een oase van rust.

Van boerenland naar waterrijk vogelgebied

De Crezéepolder laat het resultaat van natuurbeheer duidelijk zien. Sinds 2018 is het Zuid-Hollands Landschap beheerder van de polder van 50 hectare. Het is een zoetwatergetijdegebied, grenzend aan rivier de Noord, waar het water twee keer per dag in- en uitstroomt. Voorheen hoorde de polder bij een boerderij. In drie jaar tijd is het gebied opgebloeid en een thuis voor de bever, kluten, de visarend en vele andere vogelsoorten.

Samen werken aan meer natuur in Zuid-Holland

Uw persoonlijke motivatie is voor mij belangrijk, omdat ik zo kan peilen welke behoeften er leven en hoe het Zuid-Hollands Landschap daarop kan inspelen. Ik stem graag met u af welke projecten het beste aansluiten bij uw wensen. Bij dat gesprek kan ook een beheerder of boswachter aanschuiven. We horen graag van u!

Bastiaan Bot Relatiebeheerder Fondsen
en Bijzondere Giften

Bastiaan Bot Relatiebeheerder Fondsen
en Bijzondere Giften

Meer weten over de mogelijkheden om ons te steunen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bastiaan Bot. Tel. 06 – 822 355 91, e-mail b.bot@zhl.nl 

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder