Aankoopfonds

Geef Zuid-Holland een groene toekomst

Het Zuid-Hollands Aankoopfonds

We introduceren het Zuid-Hollands Aankoopfonds. Het fonds is de garantie dat onze provincie niet volledig wordt volgebouwd. Een nieuw wapen tegen de oprukkende verstedelijking van Zuid-Holland. Want in de strijd om het behoud van natuur en biodiversiteit is het hebben van eigendomsrechten van grond essentieel. Als eigenaar van grond hebben we niet alleen de regie over wat er met het gebied gebeurt en hoe het beheerd wordt. Het is ook de enige manier om zeker te weten dat het behouden blijft als natuur voor de toekomst. Dat onze aanpak werkt bewijzen de vele gebieden die we met de hulp van onze donateurs hebben kunnen aankopen.

Een extra schakel in Natura 2000-zone

Binnenkort wordt het Zuid‑Hollands Landschap eigenaar van de boomgaard bij Zouweboezem. Dankzij deze uitbreiding wordt de natuur in ons beheergebied ten zuiden van de Lek 250 hectare groot. In 2016 kochten we het eerste deel, Luistenbuul, met veel bijzondere plantensoorten. Daarna volgden de Achthovense Uiterwaarden waar we oude akkergrond opnieuw inzaaiden.

Duingebied blijft een oase van rust

Zuid-Hollands Landschap heeft Langeveld – duingebied onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen – van Dunea overgenomen. Het ligt tussen twee beheergebieden in: De Noordzijderpolder en De Blink. Door deze aankoop zijn deze gebieden met elkaar verbonden en kunnen we dit mooie duingebied voor altijd beschermen. Dit is gunstiger voor het beheer, maar vooral ook voor de dieren die hier leven. Het is een oase van rust.

Van boerenland naar waterrijk vogelgebied

De Crezéepolder laat het resultaat van natuurbeheer duidelijk zien. Sinds 2018 is het Zuid-Hollands Landschap beheerder van de polder van 50 hectare. Het is een zoetwatergetijdegebied, grenzend aan rivier de Noord, waar het water twee keer per dag in- en uitstroomt. Voorheen hoorde de polder bij een boerderij. In drie jaar tijd is het gebied opgebloeid en een thuis voor de bever, kluten, de visarend en vele andere vogelsoorten.

Samen werken aan meer natuur

Bastiaan Bot Relatiebeheerder Fondsen
en Bijzondere Giften

Uw persoonlijke motivatie is voor mij belangrijk, omdat ik zo kan peilen welke behoeften er leven en hoe het Zuid-Hollands Landschap daarop kan inspelen. Ik stem graag met u af welke projecten het beste aansluiten bij uw wensen. Bij dat gesprek kan ook een beheerder of boswachter aanschuiven. We horen graag van u!

Bastiaan Bot Relatiebeheerder Fondsen
en Bijzondere Giften

Meer weten over het Aankoopfonds?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bastiaan Bot. Hij is telefonisch te bereiken op 06 – 822 355 91 en via mail b.bot@zhl.nl.

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder