Het is code rood voor weidevogels

Door beroerde leefomstandigheden hebben kuikens direct nadat ze uit het ei komen vrijwel geen kans om op te groeien. Zo sterven er meer vogels dan er bij komen. En dus holt het aantal weidevogels achteruit, al dertig jaar. In Zuid-Holland is de populatie weidevogels zelfs met 50% afgenomen.

Geef weidevogels een kans om te overleven. Steun onze actie met een donatie.

Als we niets doen, houden we geen weidevogel over...

Weidevogels als de grutto, veldleeuwerik, tureluur en scholekster horen bij Zuid Holland, net als molens, weilanden en boerenslootjes. Om kuikens een kans te geven te overleven, willen we op verschillende plekken in Zuid-Holland vochtige, kruidenrijke graslanden creëren. Uw hulp is hierbij onmisbaar.
Ja, ik doe een donatie

Mozaïek grasland

Gevarieerd grasland is ideaal voor weidevogels. Hoger gras zorgt voor bescherming tegen natuurlijke vijanden en plas-dras voor een vochtig en kruidenrijk landschap. Dat trekt insecten aan, het voedsel van kuikens.

Om dit type grasland te creëren gaan we onder andere:

  • Vaker gras maaien na het broedseizoen
  • Het maaisel afvoeren
  • Waar nodig percelen vernatten
  • Samenwerken met boeren en vrijwilligers

Help weidevogels overleven

Voor de financiering van deze maatregelen zijn we grotendeels afhankelijk van giften. Vandaar dat we een beroep op u doen als natuurliefhebber. Als u ons steunt, zorgen wij ervoor dat u kunt blijven genieten van het zingen, roepen en buitelen van deze prachtige vogels. Of u nu 15, 25, 50 euro of meer geeft, het helpt ons om te voorkomen dat weidevogels uitsterven. Uw gift is meer dan ooit nodig.
Ja, ik doe een donatie

Geef weidevogels een kans om te overleven. Steun onze actie met een donatie.

Meer informatie

Wil je meer te weten komen over onze weidevogel-campagne? Ga je graag de diepte in als het gaat om natuurbeheer en ben je niet vies van de laatste onderzoekscijfers? Klik dan verder naar de verdiepende informatie.
We richten we ons op zeven gebieden om vochtige, kruidenrijke graslanden te creëren voor de weidevogel, namelijk: Polder den Hoek, Polder de Nesse, Veenweidepark, Hillenhoek en Waalhoek, Voorofschepolder en Westduinen. Kijk hier waar ze liggen.
De grutto’s zijn terug in ons land. Na een zware reis uit het zuiden kunnen de vogels nu op krachten komen. We hebben een aantal gebieden op een rij gezet waar je deze sierlijke vogels ongestoord kunt bekijken. Vergeet niet om een verrekijker mee te nemen!