FutureLand EON

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

9. FutureLand en E.ON

FutureLand is het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte. Het informatiecentrum heeft een filmzaal, interactieve maquette en verschillende informatieve hallen. Neem er een kijkje.

Tip! Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap krijgen u op vertoon van hun beschermerspas een gratis kopje koffie of thee!

Tegenover FutureLand zien we het grote complex met de kolencentrales van E.ON. Links wordt de nieuwe, ultramoderne, kolengestookte elektriciteitscentrale MPP3 gebouwd. Hier wordt in 2014 met poederkool stroom gemaakt met een efficiency van ruim 46%. Veel hoger dan in traditionele kolencentrales waardoor de CO2-uitstoot per kilowattuur met ongeveer twintig procent daalt. De nieuwe centrale is in het vierde kwartaal van 2013 in gebruik genomen.

Rechts de twee bestaande poederkoolcentrale van E.ON. Voor de ombouw in de jaren tachtig van de vorige eeuw draaiden deze op aardgas en zware stookolie. Ombouw naar steenkool vermindert de afhankelijkheid van olie en gas en is goedkoper. Zonodig kunnen de centrales overigens nog steeds overschakelen op gas. Door de latere inbreng van moderne milieutechnologie zijn ook deze bestaande centrales al behoorlijk schoon. Verzurende stoffen in de rookgassen worden eerst geneutraliseerd en het fijnstof wordt afgevangen. Pas daarna gaan de schoongemaakte rookgassen de schoorsteen in.

Alle centrales zijn geschikt voor het bijstoken van diverse vloeibare en vaste secundaire brandstoffen. Op dit moment wordt in de ‘oude’ centrale al biomassa bijgestookt. De ingezette biomassa zorgt voor een CO2-neutrale vervanging van steenkool.

Meer over E.ON en Mileu 

E.ON heeft veel geïnvesteerd  in milieutechnologie en reststoffen-management. Overkapping van transportbanden voorkomt verstuiven van kolenstof; vliegas wordt uit rookgassen gefilterd voordat deze in de atmosfeer terecht komen; verzurend zwaveldioxide wordt grotendeels omgezet in onschadelijk gips en een katalysator zet eveneens verzurende stikstofoxiden grotendeels om in onschadelijke stoffen zoals water. De temperatuur van het koelwater dat naar zee wordt afgevoerd mag niet boven een vastgestelde bovengrens uit komen.

Vliegas, het zwaardere bodem-as en het gips van rookgas-ontzwaveling vinden hun weg naar de bouw waar zij in bouwmaterialen (beton, gipsplaat) worden gebruikt.

De nieuwe MPP3 centrale heeft een netto capaciteit van 1.070 MW. Dit betekent dat de eenheid voorziet in circa 7% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. MPP3 behoort daarmee tot de grootste kolengestookte eenheden die in de wereld worden gebouwd. De bouwkosten bedragen ruim 1,4 miljard Euro.

E.ON wil ook in de nieuwe centrale biomassa, zoals houtsnippers, als brandstof bijstoken. Naar verwachting is bijstoken tot 30 procent biomassa realistisch. Dit zijn grote hoeveelheden die, net als de steenkool, per schip moeten worden aangevoerd. Voorwaarde voor E.ON is wel dat de hele logistieke keten duurzaam blijft.

Naar het volgende punt