Over dit gebied

De eeuwenoude Diefdijk (10 kilometer) boven Leerdam markeert de grens tussen de Betuwe in het oosten en het Laagland in het westen. Bloemrijke graslanden, fruitboomgaarden, hakhoutpercelen en grienden wisselen elkaar langs de dijk af. Het Zuid-Hollands Landschap beheert langs de dijk verschillende natuurgebieden: Schaayk, het Schoonrewoerdse wiel, De Waai en Sonsbrug. De gebieden zijn niet verbonden en dat maakt ze kwetsbaar. Tijdens een droge zomer kunnen bijvoorbeeld zeldzame, vochtminnende planten als orchideeën verdwijnen. Het Zuid-Hollands Landschap wil daarom grond langs de Diefdijk aankopen, zodat grotere natuurgebieden ontstaan. Op die manier kunnen we de waterhuishouding beter beheersen en kan er een uitwisseling van soorten plaatsvinden. Kwetsbare soorten als de kamsalamander zijn dan beter beschermd.

Planten en dieren

We richten ons bij het beheer van de Diefdijk op een zo hoog mogelijke biodiversiteit. De graslanden maaien we. Daar ziet het in het voorjaar geel van de dotterbloemen. Ook orchideeën als de rietorchis houden van dit natte, schrale land. Vrijwilligers helpen ons met hooien en ze knotten de knotwilgen. Op die manier houden we het karakteristieke landschap van vroeger in stand. Bovendien helpen we zo de wilde eenden, steenuilen en bosuilen, die in de holtes van de oude knotwilgen broeden. 

Langs de dijk hebben we verschillende poelen aangelegd. De zeldzame kamsalamander trekt hier in het voorjaar naartoe om er eitjes in af te zetten. De mannetjes ontwikkelen tijdens de voortplantingsperiode een getande rugkam. Hieraan danken de diertjes hun naam. De poelen maken we schoon, zodat ze niet dichtgroeien. Dit doen we steeds in delen, zodat de verschillende waterdiertjes kunnen overleven.

Geschiedenis

De Diefdijk werd in 1284 aangelegd. Destijds kon het overtollige polderwater uit de Betuwe namelijk ongehinderd naar het lagergelegen westen stromen. Daarom besloten vijf edelmannen een binnendijk aan te leggen om zo hun grondgebied tegen het water te beschermen. Zo ontstond de Vijfheerenlanden, waarin de Diefdijk ligt. Soms bleek de Diefdijk te zwak. Op de plekken waar de dijk doorbrak, vind je oude kolkgaten of wielen. De verder rechte dijk gaat daar met een bocht omheen. De Diefdijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij gevaar zou de oostkant van de dijk onder water worden gezet. Vandaar dat je daar nog steeds amper bebouwing ziet. De dijk is in 2015 weer geheel op sterkte gebracht. 

Wandelen en fietsen

Voor bezoekers is de Diefdijk een mooi uitgangspunt voor een natuurlijk dagje Vijfheerenlanden. Je wandelt of fietst door een prachtig polderland vol watertjes, bosjes, grienden, boomgaarden en bloemrijke hooilanden en ervaart zo hoe het platteland van Nederland er vroeger uitzag. Overal langs de dijk worden streekproducten aangeboden. Trek vooral goede wandelschoenen aan. Dan kun je ook onze verschillende natuurgebieden langs de Diefdijk van dichtbij ervaren!

Praktische info

Parkeren

Parkeren onderaan de Diefdijk 4143 MG Leerdam. Komt u op de fiets? Start dan bij de Donkere Kade/Diefdijk.

Openbaar vervoer

Het gebied is te bereiken via Bushalte Kortgerecht, Blauwbijl, Schoonrewoerd, Arriva Bus 85. Kijk op 9292.nl.

Honden aangelijnd

Honden zijn (deels) aangelijnd welkom. Let goed op de borden!

Ongeschikt voor rolstoelen

Dit gebied is ongeschikt voor minder validen.

Wandelen

Wandelen langs de dijk betekent goed opletten. Er is gemotoriseerd verkeer. Combineer in de Vijfheerenlanden fietsen met wandelen. Wie goede schoenen aandoet, kan af en toe de fiets neerzetten en te voet het weelderige laagland intrekken om te genieten van vogels en gevarieerde (natte) natuur.

Bij de Donkere Kade kan het fiets tegen het hek en de wandelschoenen even aan. Over de Donkere Kade loopt een onverhard pad van 2 kilometer.

Fietsen

Fietsen langs de dijk betekent goed opletten. Er is gemotoriseerd verkeer.

Horeca in de buurt

De Taveerne van Fort Asperen is een bijzondere plek. Veel particulieren en boerenbedrijven verkopen streekproducten langs de weg. In de leuke historische plaatsjes zoals Schoonrewoerd, Vianen, Ameide of Leerdam zit volop horeca.

Leuk voor kids

Fort Asperen is leuk voor kids.

Vogels kijken

Vogels van oude cultuurlandschappen, zoals steenuil, kneu, grasmus, zomertortel, verder ook het ree, heikikker, ringslang en vele insectensoorten.

Publiekslievelingen

Vogels van oude cultuurlandschappen, zoals steenuil, kneu, grasmus, zomertortel, verder ook het ree, heikikker, ringslang en vele insectensoorten. De Donkere Kade is een paradijs voor vogels zoals vink, tjiftjaf, fitis, grote lijster, zwartkop, roodborst en rietgors. Misschien is de fraaie blauwborst te horen of zelfs te zien. Of de rietzanger en de sprinkhaanrietzanger als ze terug zijn uit het zuiden. In de sloten en drasse delen huist de heikikker. Op de weilanden tussen de bossen heb je een goede kans om reeën te spotten.

Locatie

Diefdijk, 4143 MG, Leerdam

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder