Over dit gebied

Hollandser dan natuurgebied Holle Mare (18 hectare) ten zuiden van Zwartewaal kun je het bijna niet krijgen. Een dijk, een oude kreek, knotwilgen, bloemrijke graslanden en wuivend riet: de tijd lijkt er te hebben stilgestaan. Het Zuid-Hollands Landschap beheert het gebied, want helaas komt dit typisch Hollandse plaatje steeds minder in Nederland voor en je moet er wel wat voor dóen om het te behouden. We maaien, zaaien en knotten wilgen. Rietvogels komen daardoor op het gebied af, maar ook kleine zoogdieren en amfibieën. Orchideeën en dotterbloemen kleuren Holle Mare in het voorjaar prachtig paars en geel.

Rietvogels

Eeuwen geleden vormde de Holle Mare een verbinding tussen de Maasmond en het Haringvliet. Door de landaanwinningen van onze voorouders is er van deze mare (watergang) weinig meer over. Maar de oude kreek is er nog wél. En het riet en de oude graslanden. Het kleinschalige landschap trekt veel planten en dieren aan. We proberen de leefomstandigheden voor hen zo ideaal mogelijk te houden. Zo maaien we het riet in cycli van drie jaar, zodat er altijd overjarig riet is voor rietvogels als de rietgors, de rietzanger en de schuwe roerdomp. De bruine kiekendief jaagt vlak boven de rietvelden op amfibieën, vogels en muizen. Een enkele keer is in Holle Mare zelfs een noordse woelmuis gezien, een zeldzame muizensoort die alleen in Nederland voorkomt. De kreek en graslanden trekken grauwe ganzen, krakeenden en smienten aan, die door hun kenmerkende roep ook wel ‘fluiteenden’ worden genoemd. 

Rietgors - Mike Scott

Kleurrijke bloemen

Delen van de rietlanden maaien we speciaal voor de planten. In het voorjaar bloeien langs de oevers van de kreek en in het rietmoeras gele dotterbloemen. De zaden van deze plant blijven drijven, waardoor ze zich gemakkelijk langs de oevers verspreiden. 

De vochtige graslanden laten we beweiden door koeien. Zo blijft de grond voedselarm. Orchideeën als de breedbladige orchis houden daarvan. Deze plantensoort is de laatste decennia in Nederland sterk achteruitgegaan. Door het beheer van het Zuid-Hollands Landschap komt de breedbladige orchis in de Holle Mare gelukkig nog in redelijke aantallen voor. De donkerpaarse bloemen van de orchis staan er in mei op hun mooist bij. Speciaal voor de wilde bijen, vlinders en muizen zaaien we de akker in Holle Mare in met een combinatie van rode emmertarwe en bloemrijke zaden. Bezoekers kunnen van het gebied genieten via een mooi struinpad.  


Tip van de boswachter

“Aan het eind van de dag trekken spreeuwenzwermen over het gebied. Tel daar een ondergaande zon, wuivend riet, water en knotwilgen bij op en je hebt een fantastische show!”

Mirjam Eikelenboom

Mirjam Eikelenboom

Praktische info

Geen honden

Honden zijn niet welkom in dit gebied. Bekijk hier de natuurgebieden waar honden wel welkom zijn.

Parkeren

Parkeren is mogelijk langs de Verloren Kostdijk in Zwartewaal.

Wandelen

Kies het struinpad door het gebied. Of ontdek de Boerenzwaluwroute.

Laarzen

Laarzen zijn zeker in de herfst en winter een aanrader.

Fietsen

Diverse fietsroutes komen langs Holle Mare zoals de Vestingroute en de Kiekendiefroute. Kom ook eens langs in bezoekerscentrum Tenellaplas in de Duinen van Oostvoorne bij Rockanje.

Vogels kijken

Ontdek veel verschillende rietvogels en eenden.

Toegankelijkheid

In het broedseizoen is het struinpad niet toegankelijk.

Locatie

Zwartewaal

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder