Idde Lammers

Over dit gebied

Aan de rand van Hoogvliet, direct aan de Oude Maas, ligt het kleine natuurgebied Oostpuntgriend (2 hectare). In de vorige eeuw werden in deze griend nog wilgentenen gesneden, maar die tijd ligt intussen ver achter ons. De wilgen in de Oostpuntgriend zijn doorgeschoten en het is er nu een ware wilgenjungle. Het Zuid-Hollands Landschap beheert het afgesloten gebied, dat onder invloed staat van het getij van de Oude Maas. Het waterpeil stijgt en daalt hier dagelijks gemiddeld met anderhalve meter! Daardoor komen er planten voor die je vrijwel nergens anders in Nederland ziet, zoals de spindotter en het zomerklokje. Ook broeden er verschillende zangvogels, zoals de tjiftjaf, de fitis en de zwartkop. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Vossendijk.

Topnatuur

Zoetwatergetijdennatuur is na de uitvoering van de Deltawerken een zeer zeldzaam natuurtype geworden in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. Gelukkig zijn er langs de Oude Maas nog een paar waardevolle restanten bewaard gebleven. Rond Hoogvliet zijn dat het Ruigeplaatbos, de Visserijgriend en de Oostpuntgriend. Deze gebieden van het Zuid-Hollands Landschap zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en behoren daarmee tot de topnatuurgebieden van de Europese Unie. 

De Oostpuntgriend is niet toegankelijk voor publiek en oogt daardoor het wildst van de drie gebieden. Zo ongeveer zullen de oude vloedbossen eruit hebben gezien, toen de Zuid-Hollandse Delta eeuwen geleden nog bestond uit een stelsel van geulen, slikplaten, grienden en biezengorzen. We laten de natuur hier haar gang gaan. Waar nodig helpen we. Bijvoorbeeld als de rivier zwerfafval achterlaat achter het riet.

Locatie

Tussen Hoogvliet en Poortugaal

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder