Idde Lammers

Over dit gebied

Aan de rand van Hoogvliet, direct aan de Oude Maas, ligt het kleine natuurgebied Oostpuntgriend (2 hectare). In de vorige eeuw werden in deze griend nog wilgentenen gesneden, maar die tijd ligt intussen ver achter ons. De wilgen in de Oostpuntgriend zijn doorgeschoten en het is er nu een ware wilgenjungle. Het Zuid-Hollands Landschap beheert het afgesloten gebied, dat onder invloed staat van het getij van de Oude Maas. Het waterpeil stijgt en daalt hier dagelijks gemiddeld met anderhalve meter! Daardoor komen er planten voor die je vrijwel nergens anders in Nederland ziet, zoals de spindotter en het zomerklokje. Ook broeden er verschillende zangvogels, zoals de tjiftjaf, de fitis en de zwartkop. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Vossendijk.

Topnatuur

Zoetwatergetijdennatuur is na de uitvoering van de Deltawerken een zeer zeldzaam natuurtype geworden in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. Gelukkig zijn er langs de Oude Maas nog een paar waardevolle restanten bewaard gebleven. Rond Hoogvliet zijn dat het Ruigeplaatbos, de Visserijgriend en de Oostpuntgriend. Deze gebieden van het Zuid-Hollands Landschap zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en behoren daarmee tot de topnatuurgebieden van de Europese Unie. 

De Oostpuntgriend is niet toegankelijk voor publiek en oogt daardoor het wildst van de drie gebieden. Zo ongeveer zullen de oude vloedbossen eruit hebben gezien, toen de Zuid-Hollandse Delta eeuwen geleden nog bestond uit een stelsel van geulen, slikplaten, grienden en biezengorzen. We laten de natuur hier haar gang gaan. Waar nodig helpen we. Bijvoorbeeld als de rivier zwerfafval achterlaat achter het riet.

Locatie

Tussen Hoogvliet en Poortugaal

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder