Over dit gebied

Polder den Hoek (137 hectare) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door sloten, bieden vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in dit natuurgebied in voor de weidevogels. Voor het broedseizoen begint, laten we de greppels vollopen en zetten we percelen plasdras. Bodemdiertjes komen hierdoor meer naar de oppervlakte, waardoor vogels ze makkelijk uit de bodem kunnen halen. Dit trekt weidevogels aan als grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden. In de wintermaanden is dit gebied erg populair bij kolganzen, kleine zwanen en smienten. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, de Tiendweg-Oost, de Wetering-Oost en de Parallelweg.

Nieuwe natuur

In 2022 gaat de provincie werkzaamheden uitvoeren in Polder den Hoek. Dit in het kader van het project ‘Natuurnetwerk Krimpenerwaard’. Tijdens dat project wordt er tot en met 2027 2250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, teer guichelheil, zonnedauw en echte koekoeksbloem. Goed voor de insecten die daar weer op af komen. En goed voor weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik en moerasvogels als purperreiger, bruine kiekendief, zwarte stern en porseleinhoen. En misschien zwemt zelfs de otter straks in onze gebieden rond! 

Praktische info

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen.

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk

 • 6 op de 10 inwoners van Zuid-Holland snakt naar meer natuur

  Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Delta in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap, blijkt dat ruim 88% van de inwoners natuur in hun omgeving belangrijk vindt. Van de ondervraagden wil ruim de helft meer natuur in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Bezoek de Bunkerdag

  Duik in het verleden en onder de grond bij het Vinetaduin. Normaal zijn deze betonnen kolossen gesloten voor publiek, maar nu zijn ze voor één dag geopend. Een unieke kans!

  Lees verder

  Lees verder
 • Vroege Vogels in de Krimpenerwaard

  Afgelopen weekend stond Vroege Vogels in het teken van de Krimpenerwaard. Een regio die onze beheerders als hun broekzak kennen. Kijk de uitzending nu terug en geniet van alle natuurbeelden.

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke lenterondjes

  De lente is een ideale tijd voor een stevige wandeling. Om je op weg te helpen in de natuur, hebben onze boswachters de vijf mooiste lenterondjes op een rij gezet.

  Lees verder

  Lees verder