Over dit gebied

Polder den Hoek (137 hectare) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door sloten, bieden vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in dit natuurgebied in voor de weidevogels. Voor het broedseizoen begint, laten we de greppels vollopen en zetten we percelen plasdras. Bodemdiertjes komen hierdoor meer naar de oppervlakte, waardoor vogels ze makkelijk uit de bodem kunnen halen. Dit trekt weidevogels aan als grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden. In de wintermaanden is dit gebied erg populair bij kolganzen, kleine zwanen en smienten. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, de Tiendweg-Oost, de Wetering-Oost en de Parallelweg.

Nieuwe natuur

Vanaf 2022 voert de provincie werkzaamheden uit in Polder den Hoek. Dit in het kader van het project Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Tijdens dat project wordt er tot 2250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, teer guichelheil, zonnedauw en echte koekoeksbloem. Goed voor de insecten die daar weer op af komen. En goed voor weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik en moerasvogels als purperreiger, bruine kiekendief, zwarte stern en porseleinhoen. En misschien zwemt zelfs de otter straks in onze gebieden rond! 

Praktische info

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen.

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk

 • Natuurherstelwet aangenomen in het Europees Parlement

  Vandaag stemde het Europees Parlement voor het definitieve akkoord over de Natuurherstelwet, dat eerder tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement was bereikt. Eind vorig jaar had de Milieucommissie van het Parlement de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zo zorg je voor een rustig broedseizoen

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar jonge dieren worden niet vanzelf groot, zeker niet in onze drukke provincie met veel versnipperde natuur. Daarom zetten we ons de komende maanden éxtra in om de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Ontdek de mooiste voorjaarswandelingen

  De eerste voorjaarsbloemen staan er al prachtig bij. Sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen laten hun mooiste kleuren zien. Met onze landgoedwandelingen kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan en wandel het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder