Over dit gebied

Polder den Hoek (137 hectare) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door sloten, bieden vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in dit natuurgebied in voor de weidevogels. Voor het broedseizoen begint, laten we de greppels vollopen en zetten we percelen plasdras. Bodemdiertjes komen hierdoor meer naar de oppervlakte, waardoor vogels ze makkelijk uit de bodem kunnen halen. Dit trekt weidevogels aan als grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden. In de wintermaanden is dit gebied erg populair bij kolganzen, kleine zwanen en smienten. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, de Tiendweg-Oost, de Wetering-Oost en de Parallelweg.

Nieuwe natuur

In 2022 gaat de provincie werkzaamheden uitvoeren in Polder den Hoek. Dit in het kader van het project ‘Natuurnetwerk Krimpenerwaard’. Tijdens dat project wordt er tot en met 2027 2250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, teer guichelheil, zonnedauw en echte koekoeksbloem. Goed voor de insecten die daar weer op af komen. En goed voor weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik en moerasvogels als purperreiger, bruine kiekendief, zwarte stern en porseleinhoen. En misschien zwemt zelfs de otter straks in onze gebieden rond! 

Praktische info

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen.

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk

 • Zomer in Zuid-Holland

  Zonnebril op, water bij de hand en sportieve stappers aan? Dan ben je klaar voor onze zomerwandelingen! Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Beleefkaart van het Zuid-Hollands Landschap

  Met de Beleefkaart van het Zuid-Hollands Landschap ontdek je de mooiste gebieden. Deze grote papieren kaart biedt volop inspiratie voor een dagje uit.

  Lees verder

  Lees verder
 • 6 op de 10 inwoners van Zuid-Holland snakt naar meer natuur

  Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Delta in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap, blijkt dat ruim 88% van de inwoners natuur in hun omgeving belangrijk vindt. Van de ondervraagden wil ruim de helft meer natuur in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer natuur? Het kán!

  Elke hectare groen is van groot belang voor planten, dieren en mensen. Help mee met het leggen van de puzzel voor meer natuur in Zuid-Holland.

  Lees verder

  Lees verder