Polders Poelgeest

Marluus Breuer

Over dit gebied

De Polders Poelgeest (18 hectare) liggen tegen de nieuwbouwwijken van Leiden en Oegstgeest aangeplakt. En wat een mooie achtertuin vormen de polders voor de bewoners! Het Zuid-Hollands Landschap kreeg het gebied in 2007 in eigendom. In dat jaar ondergingen de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder een metamorfose. We hebben de polders ingericht als moeras- en rietgebied. Hierdoor is het nu een waar vogelparadijs. Bergeenden, zilverreigers, lepelaars, blauwborsten, kluten: je kunt ze tijdens een wandeling allemaal tegenkomen. We maaien de dijken en zorgen dat braamstruiken de boel niet overwoekeren. Zo blijft het gebied open. Veel vogels houden daarvan.

Wat doen wij?

Tijdens de aanpak van de polders in 2007 zijn in de Veerpolder stukken grond afgeplagd en afgegraven, waardoor ze plasdras kwamen te liggen. Hierdoor is er veel variatie aan bloemen en insecten en daar komen weer kikkers, padden en salamanders op af. Ook vogels houden hiervan.

We hebben wandelpaden en bruggen in het gebied aangelegd. Daar ligt vaak schapenpoep op. Niet erg, want de schapen in het gebied zijn voor ons aan het werk. Door hun gegraas, is er meer ruimte voor kruiden en planten. Sloten en bosschages zorgen voor verdere afwisseling. Waar de schapen niet kunnen komen, liggen ruige moerassen.

Vogels

In het broedseizoen verblijven in de Polders Poelgeest tientallen vogelsoorten. Grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, wilde eenden, krakeenden, bergeenden, meerkoeten, zwanen, visdiefjes, lepelaars en verschillende soorten meeuwen laten zich dan makkelijk zien. Zij houden zich bij voorkeur op in de waterrijke delen van het gebied. Tijdens de voor- en najaarstrek werkt de Veerpolder als een magneet op trekvogels. De modderige overgangen van land naar water zijn rijk gedekte tafels voor steltlopers op doorreis, zoals de kluut. In het zuidelijke deel van de Klaas Hennepoelpolder overheerst het riet. De brede rietkragen vormen een ideaal broedgebied voor moerasvogels als de kleine karekiet, rietzanger en snor.

Praktische info

Onverharde paden met veel schapenpoep, wandelschoenen zijn handig, laarzen zijn niet nodig.

Parkeren

Parkeren kan bij Martinus Houttuynhof, 2341 PP, Oegstgeest.

Honden welkom

Honden zijn hier niet toegestaan, omdat het beheer gericht is op het verschralen van de natuur en dat lukt niet wanneer er extra meststoffen (lees: hondenpoep) in het gebied komen. Daarnaast heeft hondenpoep een negatief effect op de waterkwaliteit. Het regenwater uit de wijk wordt door de waterlopen in de polder gezuiverd en komt vervolgens via het waterrad weer schoon de wijk in.

Geschikt voor rolstoelen

Dit gebied is geschikt voor rolstoelen.

Wandelen

Wandelen kan door een oeroud vogelrijk poldergebiedje met een molen en een ambachtelijke scheepswerf.

Openbaar vervoer

Het gebied is te bereiken middels Bushalte Poelgeest, Oegstgeest, Arriva bus 510. Vanaf daar is het ongeveer 10 minuten lopen naar het gebied.

Leuk voor kids

Bij de scheepstimmerwerf zijn er leuke dingen te doen voor kinderen en je kan met het pontje over.

Fietsen

Fietsen kan door en langs een oeroud vogelrijk poldergebiedje met een molen en een ambachtelijke scheepswerf.

Vogels kijken

Een prima vogelgebied. Grutto, wulp, rietzanger, blauwborst, lepelaar, kluut. Neem de verrekijker mee!

Varen

Er is een mooie aanlegplaats voor kano’s en sloepen.

Locatie

Martinus Houttuynhof, 2341 PP, Oegstgeest

Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
Zuid-Hollands Landschap

Sneeuwklokjes

Anita Melenboer

Sneeuwklokjes
 • Zuid-Hollands Landschap benoemt nieuwe directeur-bestuurder

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap stelt ervaren manager en bestuurder Jos Bisschops aan als nieuwe directeur-bestuurder. Bisschops volgt Michiel Houtzagers op die na 15 jaar de organisatie verlaat voor een rol bij de provincie Utrecht.

  Lees verder

  Lees verder
 • Geef voor de allerkleinsten

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar veilig groot worden is in onze drukke provincie niet vanzelfsprekend. Daarom zetten wij ons deze maanden éxtra in om de overlevingskansen voor volgende generaties natuur te vergroten.…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zes tips om een kraamkamer te maken van je eigen tuin

  Ook in je eigen tuin kan je genieten van jong grut in het voorjaar. Kijk de kunst af van onze boswachters en ga aan de slag met onderstaande tips. Zo maak je van je tuin…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder