Bonnenpolder Hoek van Holland

Toekomstbeeld Bonnenpolder: Ulco Glimmerveen Toekomstbeeld Bonnenpolder: Ulco Glimmerveen

De toekomst van de Bonnenpolder is al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is een van de gevaren die in de Randstad continu op de loer ligt. In één klap 128 hectare natuur beschermen is een unieke kans. Wij willen juist hier, in één van de drukste gebieden van Zuid-Holland, een open en groene polder behouden voor toekomstige generaties.

Toekomstbeeld Bonnenpolder: Ulco Glimmerveen Toekomstbeeld Bonnenpolder: Ulco Glimmerveen

Praktische info

Locatie

Bonnenweg, 3151 XA, Hoek van Holland

In één klap 128 hectare nieuwe natuur erbij, zo vlak bij het Staelduinse bos. Een unieke kans, waar mijn hart sneller van gaat kloppen!
Jasper Ohm, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Natuur om in te genieten

De boswachters van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten willen de kwaliteit van de natuur in de Bonnenpolder verbeteren. Dat je kunt wandelen tussen bloeiende bloemen in de open polder en de kikkers hoort kwaken in de brede sloot. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het sprookjesachtige Staelduinse Bos waar de grote bonte specht ritmisch op de boomstam roffelt. En stel je voor dat je vanuit Rotterdam op de fiets kunt stappen en via een fietsnetwerk zo langs onze Hollandse kust kan fietsen? Fantastisch toch!

Zuid-Hollands Landschap beoogd beheerder

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is beheerder van het Staelduinse Bos dat grenst aan de Bonnenpolder. Logischerwijs is er daarom gekozen dat Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het gebied gaat beheren (98 ha natuur, op termijn 30 ha natuur met natuurbegraven).

Een plan voor nieuwe natuur in de Bonnenpolder

Natuur is leidend

Het plan is om in een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien, waar die komt te liggen en hoeveel plekjes er komen, hangt af van het landschapsontwerp en het soort natuur dat daarin beoogd is. De natuur is leidend bij het bepalen waar er ruimte is voor natuurbegraven.

Samen werken aan een mooiere Bonnenpolder

Er ligt nu een mooie kans om het gebied veilig te stellen, de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Daarom werkt Stichting Het Zuid Hollands Landschap samen met Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland aan een ontwerp voor de Bonnenpolder. De drie initiatiefnemers hebben een externe projectleider, Frank van Vliet van APPM, en Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokken partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied. Dit is gebeurd via een drie ontwerpsessies. Tijdens de inloopavond 7 november 2017 zijn 2 ontwerpvarianten gepresenteerd waar mensen op konden reageren. 

Bekijk het onderstaande filmpje om te zien hoe het gezamelijke ontwerpproces verloopt.

Bestemmingsplan goedgekeurd

Op 13 juli heeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen goedgekeurd. Met de definitieve vaststelling van het plan – naar verwachting in september 2021 – kunnen we aan de slag met het realiseren van maar liefst 128 hectare nieuwe natuur, aansluitend op de bestaande natuur in het Staelduinse Bos.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op de speciale site:Natuur in de Bonnen

Praktische info

Wandelen

Wandelaars die nu alleen terecht kunnen in het Staelduinse Bos, kunnen straks uitzwermen langs nieuwe paden in het nieuwe duinbos en over struinpaden in de Bonnenpolder. Kleine bruggen over de rel (watergang) verbinden wandelpaden tussen de noord- en zuidzijde van de Bonnenpolder.

Midden in het oude landschap staat de Hoeve Rijckevorsel. Deze oorspronkelijke boerderij blijft behouden en wordt een aantrekkelijke pleisterplaats voor publiek. Met milieu-educatie en natuurspeeltuin voor kinderen, een uitspanning en landwinkel met streekproducten.

Fietsen

Door de verbreding van de Staelduinen wordt het bestaande fietspad een prachtig pad dwars door het bos. Er komt een nieuw pad langs de bosrand waar je kunt wandelen en fietsen op de grens van bos en polder. Bovendien komt er een nieuwe fietsverbinding tussen Hoek van Holland en de noordkant van het Staelduinse bos.

Locatie

Bonnenweg, 3151 XA, Hoek van Holland

In één klap 128 hectare nieuwe natuur erbij, zo vlak bij het Staelduinse bos. Een unieke kans, waar mijn hart sneller van gaat kloppen!
Jasper Ohm, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap