Hoenderwiel

Foto: Rogier Mos - lepelaar Foto: Rogier Mos

Het terrein Hoenderwiel (3 ha.) ligt aan de westzijde van de Zouwendijk, ten zuidoosten van de A27 bij Meerkerk. Het terrein bestaat uit een wiel, grasland, klein rietperceel en een knotbomenrij en elzensingel.

Foto: Rogier Mos - lepelaar Foto: Rogier Mos

Praktische info

Het (Hoender)wiel is vermoedelijk ontstaan in de tweede helft van de 17e eeuw, toen er vanwege een dijkdoorbraak oostwaarts in de Diefdijk een grote watermassa vanuit zuidoostelijke richting naar Zouwendijk kwam waardoor deze dijk op dit punt bezweek. Het wiel is een verblijf-, foerageer- en broedplaats voor watervogels. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Zouwendijk.

Praktische info

Locatie

Routes in dit gebied

Wandelroute 15 / 13,5 km
Meerkerk
18 beoordelingen