Polder Achterbroek

In polder Achterbroek bij Bergambacht zijn twee percelen zodanig ingericht dat het waterpeil afgestemd kan worden op de wensen van de weidevogels.

Praktische info

De eigendommen van het Zuid-Hollands Landschap liggen binnen het als Nationaal Natuur Netwerk begrensde deel van het Veenweidepact.

Praktische info

Locatie