Polders Poelgeest Bij Oegstgeest

Foto: Marluus Breuer - Polder Poelgeest Foto: Marluus Breuer

Tegen de nieuwbouw van Leiden en Oegstgeest liggen de Polders Poelgeest. Je wandelt en fietst hier als het ware door het landschap zoals Rembrandt het zag (en schilderde). De Klaas-Hennepoelpolder en de Veerpolder zijn tegenwoordig een magneet voor bijzondere vogels. De onverharde paden voeren vlak langs plassen vol met grutto’s en ganzen. De kieviten stunten om je heen om de aandacht van hun nesten af te leiden.

Foto: Marluus Breuer - Polder Poelgeest Foto: Marluus Breuer

De Polders Poelgeest zijn een heerlijke natuur-achtertuin voor de omwonenden en staan bekend om hun opvallende vogelrijkdom. Rietzanger, blauwborst, lepelaar, kluut; er zit hier van alles. Je zal hier als kind maar mogen opgroeien met zoveel natuur om je heen! Gelukkig mag iedereen hier komen genieten van dit vogelparadijs. Luister naar de kakofonie aan vogelgeluiden!

Waterzuiveringsmoeras

Er zijn  fiets- en struinpaden die het natuurgebied in zijn geheel ontsluiten. De onverharde wandelpaden liggen vol met schapenpoep, een paar wandelschoenen heb je dus wel nodig. Bijzonder is het waterzuiveringsmoeras (helofytenfilter) waarin het regenwater van de nieuwbouwwijk wordt gefilterd. Daarna wordt het schoon weer teruggevoerd naar de wijk. Let op het enorme scheprad!

Schapen zorgen voor het ‘maaiwerk’ waardoor kruiden- en structuurrijke graslanden ontstaan. Sloten en bosschages zorgen voor de afwisseling. De delen waar de schapen niet kunnen komen, zijn ruige moerassen. Het noordelijk deel van het gebied staat in de winter iets onder water en dat trekt veel wintergasten en doortrekkende vogels.

Padden en salamanders

Door het beheer van het Zuid-Hollands Landschap is er veel variatie in bloemen en insecten ontstaan. Daar komen weer kikkers, padden en salamanders op af. Die vormen weer een belangrijke voedselbron voor rietvogels en andere vogels zoals grutto en lepelaar.

Molen ’t Poeltje lijkt zo uit een Rembrandt geknipt. Hier stond in de tijd van Rembrandt inderdaad een soortgelijke molen, met de naam Klaas Hennenpoel. Maar deze is van later datum. Van 1787 tot 1924 bemaalde ’t Poeltje de Klaas Hennepoelpolder. Daarna raakte de molen in verval, maar deze eeuw werd hij mooi gerestaureerd. Op de wieken zitten vaak aalscholvers. Als de wieken draaien, kun je de molen bezoeken.

Ga vooral ook even kijken bij ambachtelijke scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel aan de Haarlemmertrekvaart 2C, Warmond (telefoon: 06 18 33 34 73) en maak hier kennis met vergeten vaartuigen en ambachtelijke scheepsbouw.

Voorzieningen

Aan de Warmonderleede aan de noordwestzijde heeft het Zuid-Hollands Landschap een mooie aanlegplaats gemaakt voor kano’s en sloepen. De bestaande wandel- en fietsroutes worden steeds verder uitgebreid, Zo wordt het mogelijk om vanuit de verschillende woonwijken naar zowel Polders Poelgeest als naar de Kager Zoom, Koudenhoorn en Warmond te wandelen en te fietsen.

Praktische info

Parkeren

Parkeren kan bij Martinus Houttuynhof, 2341 PP, Oegstgeest.

Niet toegestaan

Honden zijn hier niet toegestaan, omdat het beheer gericht is op het verschralen van de natuur en dat lukt niet wanneer er extra meststoffen (lees: hondenpoep) in het gebied komen. Daarnaast heeft hondenpoep een negatief effect op de waterkwaliteit. Het regenwater uit de wijk wordt door de waterlopen in de polder gezuiverd en komt vervolgens via het waterrad weer schoon de wijk in.

Geschikt
Wandelen

Wandelen kan door een oeroud vogelrijk poldergebiedje met een molen en een ambachtelijke scheepswerf.

Openbaar vervoer

Het gebied is te bereiken middels Bushalte Poelgeest, Oegstgeest, Arriva bus 510. Vanaf daar is het ongeveer 10 minuten lopen naar het gebied.

Leuk voor kids

Bij de scheepstimmerwerf zijn er leuke dingen te doen voor kinderen en je kan met het pontje over. 

Fietsen

Fietsen kan door en langs een oeroud vogelrijk poldergebiedje met een molen en een ambachtelijke scheepswerf.

Vogels kijken

Een prima vogelgebied. Grutto, wulp, rietzanger, blauwborst, lepelaar, kluut. Neem de verrekijker mee!

Laarzen komen van pas

Onverharde paden met veel schapenpoep, wandelschoenen zijn handig, laarzen zijn niet nodig.

Bijzonderheden

Er is een mooie aanleg plaats voor kano's en sloepen.

Locatie

Martinus Houttuynhof, 2341 PP, Oegstgeest

Activiteiten in dit gebied