Ruigeplaat Hoogvliet

Foto: Idde Lammers - Ruigeplaat Foto: Idde Lammers

Het gebied Ruigeplaat (5 ha.) is bij het Zuid-Hollands Landschap in beheer middels een erfpachtovereenkomst met de Dienst der Domeinen. Het zoetwatergetijdengebied ligt langs de Oude Maas, nabij de Botlekbrug en Hoogvliet, bestaande uit rietland en wilgenvloedbos. Hierin komen kenmerkende getijdensoorten zoals spindotter en zomerklokje voor.

Foto: Idde Lammers - Ruigeplaat Foto: Idde Lammers

Praktische info

Locatie

Venkelweg 518, 3193 KA, Hoogvliet

Langs de oever van de Oude Maas ligt een oeververdediging (in beheer bij Rijkswaterstaat) die het gebied beschermt tegen erosie. Aan de oostzijde ligt het hogere, parkachtige deel van het Ruigeplaatbosch, dat niet bij het Zuid-Hollands Landschap in beheer is en voornamelijk uit bos en open kruidenrijke graslanden bestaat. Dit deel wordt met Schotse Hooglanders begraasd.

Tussen het getijdengebied dat in beheer is bij het Zuid-Hollands Landschap en het hoger gelegen parkachtige deel staat geen afrastering. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het rietland en wilgenvloedbos begraasd worden. Door het gebied loopt een wandelpad in de vorm van een loopbrug zodat het gebied met droge voeten te betreden is.

Praktische info

Parkeren

Parkeren bij Park de Heerlijkheid. Gebruik voor de navigatie Venkelpad 518 i.p.v. het officiele adres van Park de Heerlijkheid.

Honden zijn aangelijnd welkom.
Ook voor minder validen

Met rolstoel of buggy op de verharde paden.

Wandelen
Vogels kijken

Tip! Zet onze Vogelzoekkaart op je mobiel, waarmee je 24 vogelsoorten leert herkennen die in zoetwatergetijdennatuur voorkomen.

Het hele jaar welkom

Locatie

Venkelweg 518, 3193 KA, Hoogvliet