Visserijgriend Poortugaal

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

Het terrein Visserijgriend (2 ha.) ligt tussen Hoogvliet en Poortugaal. De Visserijgriend is goed toegankelijk over de kades en via de vlonderpaden. Het gebied staat onder invloed van het getij. Dagelijks stijgt en daalt het waterpeil hier gemiddeld anderhalve meter. Houd hier rekening mee tijdens uw bezoek.

Foto: Idde Lammers Foto: Idde Lammers

De Visserijgriend is een natuurgebied met een rijke historie. Honderd jaar geleden bestond dit deel van de Zuid-Hollandse delta nog uit een stelsel van geulen, slikplaten, grienden en biezengorzen. Rond 1920 is de grootste getijdengeul afgesloten van de Oude Maas en zijn de slikplaten ingepolderd. Eerst kwamen er boeren en later woonwijken. In de Visserijgriend zijn in de vorige eeuw wilgentenen geoogst. Na het verdwijnen van de griendcultuur zijn de bomen doorgeschoten en is een wilgenvloedbos ontstaan. In het hart van het gebied wordt nog een stukje griendcultuur in ere gehouden.

Vogelrijkdom

Voor liefhebbers van vogels is er in de Visserijgriend veel te beleven. De wilgenjungle in het zuidelijke deel en het parkachtige landschap in het noordelijke deel zijn een waar eldorado voor kleine zangvogels. Zwartkop, tuinfluiter, fitis, koolmees en tjiftjaf zijn in het voorjaar veel gehoorde soorten. Net als de grote bonte specht die met zijn snavel luide roffels tegen een boomstam maakt. Ook kunt u er bosuilen zien en horen.

Het terrein ontwikkelt zich tot een wilgenvloedbos en vormt een mooi broedgebied voor diverse zangvogels. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Vossendijk. Over de kade loopt een LAW-route.

Praktische info

Parkeren

Parkeren kan ter hoogte van Park Vossendijk 205, Hoogvliet.

Honden welkom

Honden zijn aangelijnd welkom.

Wandelen

Wandelen over kades en vlonderpaden.

Vogels kijken

Tip! Zet onze Vogelzoekkaart op je mobiel, waarmee je 24 vogelsoorten leert herkennen die in zoetwatergetijdennatuur voorkomen.

Laarzen komen van pas

Het is een getijdengebied, laarzen zijn geen overbodige luxe.

Publieks­lievelingen

Fitis, bonte specht, zomerklokje en de spindotter

Locatie

Park Vossendijk, Hoogvliet