Voorofsche polder Waddinxveen

Foto: Wil Molenkamp - Grutto Foto: Wil Molenkamp

De Voorofsche polder (31 ha.) is een onverstoord veenweiderestant tussen Waddinxveen en Boskoop.

Foto: Wil Molenkamp - Grutto Foto: Wil Molenkamp

Praktische info

Het relatief kleine gebied is opmerkelijk rijk aan weidevogels, wat gezien de stedelijke elementen in de nabije omgeving opmerkelijk genoemd mag worden. Het weidevogelgebied is kwetsbaar voor verstoringen en de mogelijkheden voor de recreatie zijn daardoor beperkt. Vanaf de kade aan de westzijde is het gebied echter goed te overzien.

Praktische info

Activiteiten in dit gebied