Herstelproject: de kracht van variatie

De komende maanden is het Zuid-Hollands Landschap aan het werk in de Duinen van Oostvoorne. Pleksgewijs worden jonge bomen en boomstronken weggehaald en komen zandvlaktes terug. Zo blijven de duinen gevarieerd en een plek voor heel veel planten en dieren, waaronder boomleeuweriken, zandhagedissen en duinviooltjes. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december afgerond.

Zandhagedis
Zandhagedis Edo van Uchelen / Saxifraga
Zandhagedis

Vervolg werkzaamheden

In het najaar 2022 startten de herstelwerkzaamheden van de duinen. Onder invloed van de mens is het natuurlijke systeem op de kop van Voorne veranderd. De Deltawerken, Tweede Maasvlakte en stikstofdepositie zijn slechts drie oorzaken van het snel dichtgroeien van de duinen.

Planten die veel zon nodig hebben, kwetsbare insecten, zoogdieren en vogels verliezen hun leefgebied. Loofbos is mooi, maar de variatie tussen kale zandvlakten, bloemrijke duinvalleien, overgangen naar duindoorns en bos maken de duinen een thuis voor een ongelooflijk groot aantal planten en dieren.

Er wordt dit jaar gewerkt nabij de Sipkesslag en Duinlaan: pleksgewijs worden jonge bomen en boomstronken weggehaald. Tegelijkertijd worden exoten aangepakt.

Proef bestrijding Watercrassula

Planten die van nature niet voorkomen in Nederland (exoten) kunnen uitgroeien tot een plaag. In de duinen zijn dit vooral Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Watercrassula. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben, vormen ze een bedreiging voor de lokaal voorkomende planten en dieren. Ingrijpen is dan vaak noodzakelijk waarbij het soms best zoeken is naar effectieve bestrijdingsmethoden.

Vorige week is daarom een proef gestart om Watercrassula te bestrijden in een poel langs fietspad Sipkesslag. Een deel van de planten is afgedekt onder een dikke laag schelpen, over het andere deel van de Watercrassula zijn kalkkorrels gestrooid. De verwachting is dat de hoge concentratie kalk de waterplant uiteindelijk laat verdwijnen.

Watercrassula is afgedekt onder een laag schelpen en kalkkorrels.

Net als de bestrijding van veel andere invasieve exoten zal ook deze aanpak er een zijn van de lange adem.

 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder