Herstelproject: de kracht van variatie

De komende maanden is het Zuid-Hollands Landschap aan het werk in de Duinen van Oostvoorne. Pleksgewijs worden jonge bomen en boomstronken weggehaald en komen zandvlaktes terug. Zo blijven de duinen gevarieerd en een plek voor heel veel planten en dieren, waaronder boomleeuweriken, zandhagedissen en duinviooltjes. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december afgerond.

Zandhagedis
Zandhagedis Edo van Uchelen / Saxifraga
Zandhagedis

Vervolg werkzaamheden

In het najaar 2022 startten de herstelwerkzaamheden van de duinen. Onder invloed van de mens is het natuurlijke systeem op de kop van Voorne veranderd. De Deltawerken, Tweede Maasvlakte en stikstofdepositie zijn slechts drie oorzaken van het snel dichtgroeien van de duinen.

Planten die veel zon nodig hebben, kwetsbare insecten, zoogdieren en vogels verliezen hun leefgebied. Loofbos is mooi, maar de variatie tussen kale zandvlakten, bloemrijke duinvalleien, overgangen naar duindoorns en bos maken de duinen een thuis voor een ongelooflijk groot aantal planten en dieren.

Er wordt dit jaar gewerkt nabij de Sipkesslag en Duinlaan: pleksgewijs worden jonge bomen en boomstronken weggehaald. Tegelijkertijd worden exoten aangepakt.

Proef bestrijding Watercrassula

Planten die van nature niet voorkomen in Nederland (exoten) kunnen uitgroeien tot een plaag. In de duinen zijn dit vooral Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Watercrassula. Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben, vormen ze een bedreiging voor de lokaal voorkomende planten en dieren. Ingrijpen is dan vaak noodzakelijk waarbij het soms best zoeken is naar effectieve bestrijdingsmethoden.

Vorige week is daarom een proef gestart om Watercrassula te bestrijden in een poel langs fietspad Sipkesslag. Een deel van de planten is afgedekt onder een dikke laag schelpen, over het andere deel van de Watercrassula zijn kalkkorrels gestrooid. De verwachting is dat de hoge concentratie kalk de waterplant uiteindelijk laat verdwijnen.

Watercrassula is afgedekt onder een laag schelpen en kalkkorrels.

Net als de bestrijding van veel andere invasieve exoten zal ook deze aanpak er een zijn van de lange adem.

 • Natuurherstelwet aangenomen in het Europees Parlement

  Vandaag stemde het Europees Parlement voor het definitieve akkoord over de Natuurherstelwet, dat eerder tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement was bereikt. Eind vorig jaar had de Milieucommissie van het Parlement de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zo zorg je voor een rustig broedseizoen

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar jonge dieren worden niet vanzelf groot, zeker niet in onze drukke provincie met veel versnipperde natuur. Daarom zetten we ons de komende maanden éxtra in om de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Ontdek de mooiste voorjaarswandelingen

  De eerste voorjaarsbloemen staan er al prachtig bij. Sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen laten hun mooiste kleuren zien. Met onze landgoedwandelingen kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan en wandel het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder