Herstelproject Duinen van Oostvoorne


Over dit project

Het natuurlijk systeem op de kop van Voorne wordt bedreigd. Door de komst van de Deltawerken, de Tweede Maasvlakte en stikstof die neerslaat, groeien open duinvalleien en slikken in hoog tempo dicht. Kale zandvlaktes, bloemrijke duinvalleien en overgangen met duindoorns worden steeds meer verdrongen door loofbos. Dat betekent minder variatie en daarmee verlies aan biodiversiteit.

Het Zuid-Hollands Landschap kiest er daarom voor om in te grijpen. Tussen 2022 en 2024 zijn we hard aan het werk om het gebied open en gevarieerd te houden. We verwijderen jonge bomen, boomstronken en struiken langs duinvalleien. De slikken laten we door schapen begrazen. Zo krijgen ziltige kruiden weer een kans en kunnen bijzondere soorten als buntgras, duinviooltje en glad parelzaad zich weer ontwikkelen.

Voor deze prachtige soorten zijn we aan het werk:


Bekijk de video


Update 1: Bestrijding van exoten

Zomer 2023

Invasieve plantensoorten, die van nature niet in Nederland voorkomen, kunnen lokale soorten volledig verdringen. Daarmee vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. Ingrijpen is dan vaak noodzakelijk om de balans te herstellen. Dit doen we zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Er zijn drie invasieve exoten die we op dit moment aanpakken.

1. Bestrijding van watercrassula

Watercrassula is een aquarium- en vijverplant die die zich razendsnel kan verspreiden. Uit een stukje van slechts een paar millimeter kan al een nieuwe plant groeien. De plant vormt een bedreiging voor de planten en dieren in de natte duinvalleien en poelen in de Duinen van Oostvoorne. De plant groeit zo snel dat het gebiedseigen planten overwoekert waardoor dieren zoals de rugstreeppad bedreigd worden. Er zijn nog geen bewezen bestrijdingsmethodes ontwikkeld. Om verdere verspreiding te voorkomen is daarom besloten een proef te starten voor de bestrijding van watercrassula in een besmette poel langs fietspad Sipkesslag.

Werkzaamheden

Deze zomer starten de werkzaamheden in de molenkreek ten zuiden van het fietspad. De proef bestaat uit de volgende twee aanpakken:

 • Een deel van de planten wordt bedekt onder een dikke laag schelpen.
 • Over het andere deel van de watercrassula worden kalkkorrels gestrooid.

De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Samen met de aannemer proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken. Het fietspad blijft tijdens de werkzaamheden open maar het kan voorkomen dat u gevraagd wordt even af te stappen. We vragen uw begrip voor eventueel overlast.

2. Bestrijding van Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een van de meest invasieve exoten die we in Nederland kennen. Ook in de Duinen van Oostvoorne groeit deze plant op veel plekken. Met zijn grote bladeren en lange wortels verdringen zij lokaal voorkomende planten. Daarom maaien we zes keer per jaar de planten, verzamelen het maaisel in containers en voeren het af. Omdat uit kleine stukjes plantenresten alweer nieuwe planten kunnen groeien, worden de plekken apart gemaaid.

3. Bestrijding reuzenberenklauw

Op het Groene Strand en lokaal in de Duinen van Oostvoorne groeit de reuzenberenklauw. De van oorsprong uit Azië overgekomen plant kan 2 tot 3 meter hoog worden. De bladeren zijn ook groot en scherp getand met aan de onderzijde stevige haren.

Het sap van de reuzenberenklauw bevat stoffen die bij mensen kunnen leiden tot ernstige brandwonden wanneer de huid in aanraking komt met de plant. Dit gebeurt alleen in combinatie met zonlicht. Langs paden wordt daarom deze plant zoveel mogelijk weggehaald. Dit gebeurt voor de bloei in juni.


Update 2: Herstelwerkzaamheden

Najaar 2023

De komende maanden zijn we weer aan het werk in de Duinen van Oostvoorne: jonge bomen en boomstronken worden weggehaald waarvoor zandvlaktes terugkomen. Zon en wind krijgen meer vrij spel en houden delen van het duin open en vrij van begroeiing. Er ontstaan robuuste zandvlaktes en zachte overgangen naar valleien en duinbos. Op deze manier blijven de duinen gevarieerd en een aantrekkelijke plek voor heel veel planten en dieren waaronder boomleeuweriken, zandhagedissen, korstmossen en buntgras. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december afgerond.

Gefaseerde uitvoering

In het najaar 2022 is gestart met de herstelwerkzaamheden van de duinen. Dat is nodig om te voorkomen dat de duinen dichtgroeien. De variatie tussen kale zandvlaktes, natte duinvalleien, poelen en duinbos maken de duinen juist tot een plek waar heel veel planten en dieren een thuis vinden. Vorig jaar zijn jonge bomen en struiken zijn weggehaald waarvoor zandvlaktes zijn terug gekomen, duinvalleien zijn vergroot. Dit jaar wordt gewerkt op andere plekken. Door de werkzaamheden over een aantal jaar uit te smeren is er voor dieren altijd wel een rustige plek te vinden. Op de onderstaande kaart zijn in paars de locaties aangegeven waar we dit jaar werken.

Tijdens de uitvoering kunnen wandel- en fietspaden tijdelijk zijn afgesloten. Samen met de aannemer proberen we de overlast te beperken en vragen we uw begrip.

Kwetsbare soorten behouden

Mirjam Boswachter
Zuid-Hollands Landschap

Inheemse planten als buntgras, duinviooltje en glad parelzaad krijgen weer alle ruimte om zich te ontwikkelen. Ook dieren als de zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan, rugstreeppad, het konijn en diverse broedvogels profiteren van deze ingreep.

Mirjam Boswachter
Zuid-Hollands Landschap

Op de hoogte blijven?

Deze pagina werken we regelmatig bij met het laatste nieuws. Volg ons op social media om geen enkele update te missen.

Klik hier
 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder