Maai Mei Niet – of toch een beetje?

In mei maaien we zo min mogelijk. Kruiden en grassen hebben tijd nodig om te bloeien en hun zaden te verspreiden. Die tijd geven we ze graag. Want het zorgt voor meer biodiversiteit. Het creëert voedsel en beschutting voor bijen, vlinders, weidevogels, amfibieën en zoogdieren. Meer leven in de natuur!

We nemen je graag mee in een stukje beheer in het voorjaar. Lees je mee?

veldbloemen

Maaien en zaaien

Als we helemaal niet zouden maaien, dan groeit het landschap langzaam dicht. Als je een paar jaar wacht, ontstaat er een heus bos! Er zijn allerlei planten- en diersoorten die juist baat hebben bij een open landschap. We maaien ook om de bodem te verschralen. Door maaisel af te voeren, kunnen de voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfaat, niet in de grond gaan zitten. Veel grassen, kruiden en bloemen groeien juist op voedselarme grond.

Zaaien doen we om bepaalde soorten kruiden terug te brengen. Regiobeheerder Menno vertelt: “In de Holle Mare en de Kleistee hebben we zogenoemde kruiden- en faunarijke akkers. Dit zijn cultuurhistorische akkertjes waar we lichte grondbewerking toepassen en vervolgens een mengsel van inheemse kruiden inzaaien gemengd met emmertarwe. Zo hebben we zowel bloemrijke vegetaties voor insecten als wintervoedsel voor (trek)vogels.”

Ook in Luistenbuul, tussen Sluis en Lexmond in de Achthovense Uiterwaarden, wordt gemaaid en gezaaid. Boswachter René Garskamp vertelt er alles over in de video hieronder.

Bekijk de video

Gefaseerd maaien

Maaien kan op verschillende manieren. Het Zuid-Hollands Landschap maait veelal gefaseerd en elke keer op andere plekken. Deze manier van maaien creëert enorm veel variatie in grassen, kruiden en bloemen en kan ook in kleine gebieden goed worden toegepast. Het zorgt er ook voor dat op elk moment van het jaar, voor zoveel mogelijk soorten planten en dieren leefgebied, beschutting of voedsel te vinden is.

Grond bewerken

Soms is de grond zo lang bewerkt met mest en onttrokken van water, dat er meer nodig is dan maaien of inzaaien. In de Krimpenerwaard bijvoorbeeld. Om de natuur daar te helpen, en de soortenrijke vochtige hooilanden en natte schraallanden van vroeger weer terug te brengen, halen we de bovenlaag weg. In het begin moeten we dan wat vaker maaien om te voorkomen dat bepaalde gewassen zoals pitrus gaan woekeren, maar op de langere termijn maaien we met licht materieel en laat in het seizoen. Dan kunnen kruiden volop groeien en bloeien en profiteren insecten zoals vlinders en bijen van de nectar en de beschutting!

Menno Regiobeheerder

Grassen en kruiden hebben tijd en voedselarme grond nodig om te bloeien en zich te verspreiden. Door gefaseerd te maaien en extra in te zaaien, helpen we insecten en daarmee ook onze weidevogels.

Menno Regiobeheerder

 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerblad

  Onze boswachters hebben speciaal voor jou de leukste zomertips verzameld. Omdat we 90 jaar bestaan, delen we 90 tips om de natuur te beleven. Vraag ons blad nu gratis aan en maak er een zinderende…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder