Over dit gebied

Natuurreservaat Luistenbuul, in de Achthovense Uiterwaarden tussen Sluis en Lexmond, is met zijn zeven hectare relatief klein. De natuurwaarde van het gebied is echter groot. In de binnenbocht van de Lek heeft zich in de loop der eeuwen veel zand afgezet. Zo is een type natuur ontstaan dat nog maar weinig voorkomt in ons land: stroomdalgrasland. In de droge, schrale bodem groeien bijzondere plantensoorten als grote tijm, veldsalie en kleine pimpernel. Het Zuid-Hollands Landschap wist het gebied in 2016 aan te kopen. Met het zaad van Luistenbuul hebben we veel maisakkers in de Achthovense Uiterwaarden de afgelopen jaren succesvol kunnen omvormen tot bloemrijke graslanden.

Bloemrijk postzegeltje

De konijnen die in Luistenbuul rondlopen, leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van het stroomdalgrasland. Ze eten het gras tussen de kruiden uit. Maar nog belangrijker: ze graven kalkrijk zand op. Dat zorgt voor nieuwe kiemmogelijkheden voor planten die houden van een verschraald milieu. Zeldzame begroeiing als zacht vetkruid, sikkelklaver, geel walstro, bevertjes, smaragdmos, smal fakkelgras, zachte haver en kleine ruit profiteert daarvan. 

In het grootste deel van de Achthovense Uiterwaarden stond het mais tien jaar geleden nog manshoog. Luistenbuul lag er als een bloemrijk postzegeltje tussen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren veel akkers in de uiterwaarden kunnen aankopen. Die vormen we om tot natuurgebied. Luistenbuul dient daarbij als zaadbank. Door in dit terrein te maaien en te hooien, net zoals men vroeger deed, kunnen we dat zaad winnen en over heel de uiterwaarden verspreiden. 

In Luistenboel broeden vogels als de grasmus, heggenmus, koekoek, snor en kleine karekiet. Ook kun je er fazanten verschrikt zien wegrennen. Bezoekers kunnen daarvan genieten (met een verrekijker!) via een prachtig bloemrijk wandelpad dat onderlangs de dijk loopt. 

Praktische info

Honden aangelijnd

Tijdens het broedseizoen (1 maart t/m 1 juli) is het niet toegestaan om hier met je hond te wandelen. Buiten het broedseizoen zijn honden wel welkom, mits ze zijn aangelijnd.

Wandelen

Je kunt het gebied ontdekken vanaf een nieuw struinpad langs de rand van het gebied.

Vogels kijken

Waardevol gebied voor broedvogels met leuke soorten als de grasmus en heggemus, koekoek, snor en kleine karekiet.

Bijzonderheden

In 1968 is Luistenbuul ingesteld als reservaat als enige groeiplaats van Paardenhoefklaver. Helaas is in 1980 dit plantje verdwenen, maar Luistenbuul is nog rijk aan (zeldzame) plantensoorten.

Locatie

Achthoven 42-45, 4128, Lexmond

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder