Minister Van der Wal in gesprek over natuurherstel in Vijfheerenlanden

Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en waterpeilbeheer. In natuurgebied de Zouweboezem komen veel uitdagingen samen. Tijdens een boottocht door het natuurgebied sprak minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) met provincie, waterschap, gemeente en het Zuid-Hollands Landschap over natuurherstel in de Natura 2000-gebieden in de Vijfheerenlanden.

“Het ijs is gelukkig al gebroken!” grapt iemand aan dek. Vanmorgen heeft de boot alvast de vaargeul vrijgemaakt. Aan de waterkanten kraakt het ijs wanneer het gezelschap, bestaande uit onder meer gedeputeerde Sterk, minister Van der Wal, burgemeester Sjors Fröhlich, wethouder en waterschapsbestuurder, voorbij vaart. Natuurgebied de Zouweboezem ligt er in de winterkou prachtig bij. Toch hebben we als natuurorganisatie ook grote zorgen over het Natura 2000-gebied.

Zorgen in de Zouweboezem

“De gevolgen van stikstof zien we natuurlijk ook in dit gebied,” vertelt Maarten Breedveld (programmaleider natuurherstel Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap) aan minister Van der Wal en haar provinciale collega’s. “Door de depositie zien we dat de begroeiing op onze blauwgraslanden omhoog schiet, waardoor we vaker moeten maaien. Dat heeft negatieve gevolgen voor de insecten en amfibieën die in het blauwgrasland leven… met alle gevolgen van dien op het ecosysteem hier.”

Water grote uitdaging voor natuurbeheer

De boot vaart langs rietvelden en wilgenbosjes. Oorspronkelijk was dit een boezemgebied, waar waterdynamiek, de afwisseling tussen hoog- en laag water, zorgde voor de kenmerkende moerasnatuur. Maar nu het waterpeil gereguleerd wordt, is de dynamiek stilgevallen en is er nog maar nauwelijks water in de rietlanden. Maarten Breedveld: “De Zouweboezem is een belangrijk broedgebied voor bijvoorbeeld de purperreiger en de zwarte stern. Voor deze en andere bijzondere moeras- en rietvogels moeten we echt inzetten op moerasgebieden en rietlanden. Water is de sleutel voor natuurbeheer in deze natte gebieden.”

Begrip van lokale bevolking

“Dit gebied werd vroeger onderhouden door houthakkers en rietsnijders,” vertelt boswachter René. “Toen die vertrokken, is het gebied verwaarloosd.” René werkt inmiddels 25 jaar in de Zouweboezem. “Is er hier in de buurt veel protest tegen het natuurbeheer?”, vraagt minister Van der Wal. “Nee,” antwoordt René, ”In Vijfheerenlanden wonen nog locals, die weten wat er bij een natuurgebied komt kijken. Ik krijg juist veel hulp van onze vrijwilligers, allemaal inwoners van Vijfheerenlanden. Een stuk of 50, die meewerken bij het knotten en hooien.”

Zinvolle vaartocht

Minister Van der Wal probeert elke maandag een gebied in Nederland te bezoeken. “Vooral de gesprekken zijn goed. In één gebied spelen heel veel belangen. Wil je een gevoel hebben wat de opgave per gebied of bodemsoort is, dan moet je er ook zelf zijn.” Maarten Breedveld beaamt dat het goede gesprekken zijn die in de boot worden gevoerd. “Op deze manier krijgen ook bestuurders letterlijk een beeld bij wat er nodig is voor natuurbehoud en ontwikkeling. We bespreken wat er goed gaat, maar ook waar de grote uitdagingen liggen om het gebied verder te ontwikkelen.” 

Maarten Breedveld Programmaleider
Natuurherstel Veenweiden
Zuid-Hollands Landschap

De Zouweboezem is een belangrijk broedgebied voor de purperreiger en de zwarte stern. Voor deze en andere bijzondere moeras- en rietvogels moeten we echt inzetten op moerasgebieden en rietlanden. Water is de sleutel voor natuurbeheer in deze natte gebieden.

Maarten Breedveld Programmaleider
Natuurherstel Veenweiden
Zuid-Hollands Landschap

 • Vlinderquiz

  Wat weet jij van vlinders? Speel de quiz en test jezelf in 10 veelzijdige vlindervragen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Win een vlinderpakket

  Maak nu kans op het Vlinder Gelukspakket, ter waarde van 300 euro. Het pakket bestaat uit een vlinderkast, verrekijker, veldgids, zaadbommetjes en meer!

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke Lenterondjes

  Zingende vogels, frisgroene blaadjes en fleurige bloemen. De lente is een heerlijke periode om de natuur op te zoeken. Met deze vijf lenterondjes kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder