Minister Van der Wal in gesprek over natuurherstel in Vijfheerenlanden

Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en waterpeilbeheer. In natuurgebied de Zouweboezem komen veel uitdagingen samen. Tijdens een boottocht door het natuurgebied sprak minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) met provincie, waterschap, gemeente en het Zuid-Hollands Landschap over natuurherstel in de Natura 2000-gebieden in de Vijfheerenlanden.

“Het ijs is gelukkig al gebroken!” grapt iemand aan dek. Vanmorgen heeft de boot alvast de vaargeul vrijgemaakt. Aan de waterkanten kraakt het ijs wanneer het gezelschap, bestaande uit onder meer gedeputeerde Sterk, minister Van der Wal, burgemeester Sjors Fröhlich, wethouder en waterschapsbestuurder, voorbij vaart. Natuurgebied de Zouweboezem ligt er in de winterkou prachtig bij. Toch hebben we als natuurorganisatie ook grote zorgen over het Natura 2000-gebied.

Zorgen in de Zouweboezem

“De gevolgen van stikstof zien we natuurlijk ook in dit gebied,” vertelt Maarten Breedveld (programmaleider natuurherstel Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap) aan minister Van der Wal en haar provinciale collega’s. “Door de depositie zien we dat de begroeiing op onze blauwgraslanden omhoog schiet, waardoor we vaker moeten maaien. Dat heeft negatieve gevolgen voor de insecten en amfibieën die in het blauwgrasland leven… met alle gevolgen van dien op het ecosysteem hier.”

Water grote uitdaging voor natuurbeheer

De boot vaart langs rietvelden en wilgenbosjes. Oorspronkelijk was dit een boezemgebied, waar waterdynamiek, de afwisseling tussen hoog- en laag water, zorgde voor de kenmerkende moerasnatuur. Maar nu het waterpeil gereguleerd wordt, is de dynamiek stilgevallen en is er nog maar nauwelijks water in de rietlanden. Maarten Breedveld: “De Zouweboezem is een belangrijk broedgebied voor bijvoorbeeld de purperreiger en de zwarte stern. Voor deze en andere bijzondere moeras- en rietvogels moeten we echt inzetten op moerasgebieden en rietlanden. Water is de sleutel voor natuurbeheer in deze natte gebieden.”

Begrip van lokale bevolking

“Dit gebied werd vroeger onderhouden door houthakkers en rietsnijders,” vertelt boswachter René. “Toen die vertrokken, is het gebied verwaarloosd.” René werkt inmiddels 25 jaar in de Zouweboezem. “Is er hier in de buurt veel protest tegen het natuurbeheer?”, vraagt minister Van der Wal. “Nee,” antwoordt René, ”In Vijfheerenlanden wonen nog locals, die weten wat er bij een natuurgebied komt kijken. Ik krijg juist veel hulp van onze vrijwilligers, allemaal inwoners van Vijfheerenlanden. Een stuk of 50, die meewerken bij het knotten en hooien.”

Zinvolle vaartocht

Minister Van der Wal probeert elke maandag een gebied in Nederland te bezoeken. “Vooral de gesprekken zijn goed. In één gebied spelen heel veel belangen. Wil je een gevoel hebben wat de opgave per gebied of bodemsoort is, dan moet je er ook zelf zijn.” Maarten Breedveld beaamt dat het goede gesprekken zijn die in de boot worden gevoerd. “Op deze manier krijgen ook bestuurders letterlijk een beeld bij wat er nodig is voor natuurbehoud en ontwikkeling. We bespreken wat er goed gaat, maar ook waar de grote uitdagingen liggen om het gebied verder te ontwikkelen.” 

Maarten Breedveld Programmaleider
Natuurherstel Veenweiden
Zuid-Hollands Landschap

De Zouweboezem is een belangrijk broedgebied voor de purperreiger en de zwarte stern. Voor deze en andere bijzondere moeras- en rietvogels moeten we echt inzetten op moerasgebieden en rietlanden. Water is de sleutel voor natuurbeheer in deze natte gebieden.

Maarten Breedveld Programmaleider
Natuurherstel Veenweiden
Zuid-Hollands Landschap

 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder