Natuur is een maatschappelijk belang, géén hobby

In aanloop naar de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart, start natuurorganisatie het Zuid-Hollands Landschap vandaag de petitiecampagne Zet Natuur op #1. De stichting stelt dat in het gepolariseerde debat, natuur steeds vaker als dure hobby wordt weggezet. Terwijl juist in de dichtstbevolkte provincie van Nederland, natuur ook een belangrijke maatschappelijk waarde heeft. Er zijn belangrijke keuzes te maken in de komende jaren, en hiervoor is de provincie aan zet. De organisatie wil inwoners van Zuid-Holland bewust maken van het belang van deze verkiezingen voor het behoud van een natuurlijke leefomgeving, onder andere met deze campagne en de lancering van het Groene Kieskompas.  

Maasvlakte vanaf de Zandmotor
Maasvlakte vanaf de Zandmotor M.B. Bauwens
Maasvlakte vanaf de Zandmotor

In Zuid-Holland is de inrichting van iedere m² grond een strijd. Projectontwikkelaars, bedrijven en overheden verdringen elkaar voor de schaarse ruimte. En natuur trekt doorgaans aan het kortste eind. Hierdoor heeft de inwoner van de provincie structureel aanzienlijk minder groen in de directe leefomgeving, dan inwoners van andere provincies. De grote ruimtelijke opgaven voor de provincie in de komende jaren en de bijna 4 miljoen inwoners maken keuzes voor landgebruik een steeds ingewikkeldere opgave. Volgens het Zuid-Hollands Landschap is het van belang dat natuur niet langer als een opgave van de landelijke overheid, of als liefhebberij van natuurliefhebbers gezien wordt, maar dat natuur gezien wordt als integraal onderdeel van een gezonde leefomgeving. Natuur is een belangrijke randvoorwaarde voor gezond leven in een sterk verstedelijkte omgeving.  

Michiel Houtzagers, directeur van de stichting: ‘Ik merk in mijn directe omgeving ook weleens dat natuur toch vooral als iets gezien wordt wat prettig is om op te zoeken in het weekend, maar te weinig als voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. En dat is logisch, omdat er juist in deze stedelijke omgeving zoveel verschillende belangen een rol spelen. Maar moet je je voorstellen dat in en rond bijvoorbeeld Rotterdam, Gouda, Den Haag, Leiden en Alphen natuur niet in stand gehouden wordt? Mensen zouden zich dat eens moeten inbeelden. Dan hebben we het niet meer alleen over bloemetjes en bijtjes, maar dan hebben we het over de leefbaarheid van waar we wonen.’ 

Ook voor het behoud van biodiversiteit is de zorg voor de vaak kleine stukjes natuur van groot belang. De laatste jaren is de druk op de natuur steeds groter worden. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en de waterkwaliteit is belabberd. Mede daardoor gaat het met insecten en weidevogels slechter dan ooit. De biodiversiteit neemt in rap tempo af. 

Houtzagers: ‘De oplossing is ontzettend eenvoudig: er moet meer natuur komen. Door gebieden met elkaar te verbinden, groene zones in en buiten de bebouwing aan te leggen en voor waterbuffers te zorgen, maken we dat beetje natuur wat er is sterker en veerkrachtiger. Dan kunnen vogels, planten en dieren zich beter verspreiden. En ontstaat er voldoende ruimte voor mensen om op te laden, te ontspannen en te bewegen in de gezonde buitenlucht.’ 

Michiel Houtzagers Directeur

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Het Zuid-Hollands Landschap roept inwoners van de provincie op om vooral te gaan stemmen en hun groene hart te laten spreken. Er is een radicaal andere aanpak nodig om de natuur in stand te houden.

Michiel Houtzagers Directeur

Doe mee en geef de natuur een stem!

Wil je ook een groenere en gezondere provincie? Met meer leefruimte voor planten, dieren en voor mensen om te ontspannen?

Teken dan de petitie ✍️

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder