Dit zijn onze plannen voor 2024

Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei terreinen actief. In deze video delen graag met je wat onze plannen en ambities zijn. Geniet van de beelden en maak er een goed en groen jaar van!

Bekijk hier de video waarin we terugblikken op groene hoogtepunten van 2023.

Onze plannen en ambities voor het nieuwe jaar

 • In de Poortugaalse griend moeten we volop aan de slag met achterstallig onderhoud en liggen er kansen om de bever te helpen. Hopelijk keert ook de noordse woelmuis terug.
 • In Den Hoek zijn we nog maar net begonnen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is keihard nodig, ook voor de weidevogels die daar leven. 
 • In de Zouweboezem helpen we de moerasnatuur zodat oorspronkelijke bewoners als de modderkruiper, de purperreiger en de porseleinhoen terug kunnen keren. Het begin is er. 
 • In Polders Poelgeest verbeteren we het watermanagement én planten we riet aan zodat de kleine karekiet, de rietzanger en de snor weer meer leefgebied krijgen. 
 • Op Landgoed Huys te Warmont staat het herstel van de entreelaan hoog op onze planning. Een prachtig stuk erfgoed wat meer allure verdient! 
 • We blijven ons inzetten voor nieuwe aankopen. Om meer gebieden te beheren en natuur met elkaar te verbinden. Want eigendom is de beste garantie om natuur te beschermen!

2024 is ook het jaar waarin het Zuid-Hollands Landschap 90 jaar bestaat. En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. De details over hoe we dit jubileum gaan vieren, maken we nog bekend.

Op een gezond, gelukkig en groen 2024! ⭐

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder