Privé-eiland voor kustbroedvogels in de Oranjeplassen

Begin dit jaar hebben we een drijvend eiland in de Oranjeplassen geplaatst met als doel meer visdieven aan te trekken en de biodiversiteit te vergroten. De eerste vogels zijn deze maand gearriveerd. Na hun lange reis vanuit het zuiden zijn ze op het eiland neergestreken. In de omgeving van de Oranjeplassen is namelijk voldoende voedsel te vinden voor kustbroedvogels als de visdief. Er ontbrak alleen nog broedgelegenheid. Dit is door de aanleg van het eiland van 10 bij 10 meter nu gerealiseerd.

Landzoogdieren die kunnen zwemmen, zoals de vos, kunnen niet op het eiland komen door gaas dat langs de randen is geplaatst. Doordat er verder enkel gebruik is gemaakt van grind en buizen is een open vlakte gecreëerd. Dit is ideaal voor grondbroeders, waar de visdief er één van is. Dankzij het vrije uitzicht voelen ze zich veilig.

Verbetering waterkwaliteit en natuurbeleving

Het Zuid-Hollands Landschap beheert de Oranjeplassen sinds 1993. Lange tijd was het gebied aan de rand van Maassluis voor recreatie bestemd. Door de slechte waterkwaliteit is in 2017 door de provincie Zuid-Holland besloten de plas niet meer als zwemwater aan te merken. Hierdoor was er minder verstoring in het gebied wat een positief effect had op de natuurlijke omgeving. Maar de waterkwaliteit bleef achteruitgaan. Om ervoor te zorgen dat mens en dier toch kunnen blijven genieten van dit mooie stukje natuur wordt nu gewerkt aan de verbetering van de waterkwaliteit én de natuurbeleving.

Afhankelijk van donateurs

Naast het plaatsen van de broedvogeleilanden met steun van Stichting Haagvalken, heeft het Zuid-Hollands Landschap meer plannen voor de Oranjeplassen. Zoals het plaatsen van een nieuw vogelkijkscherm. Voor de verbetering van de waterkwaliteit wordt op dit moment gewerkt aan een plan. Voor de financiering van het project zijn we afhankelijk van donateurs. Met de aanleg van de broedvogeleilanden is nu een mooie start gemaakt met de kwaliteitsimpuls van de Oranjeplassen.

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder