Trekpaarden slepen dood hout weg op Landgoed Ockenburgh

Op Landgoed Ockenburgh in Den Haag is vandaag dood hout weggehaald met behulp van trekpaarden. Zo werken we aan gezond en vitaal bos, zonder dat de bosbodem beschadigd wordt door zware machines. Een ambachtelijk staaltje natuurbeheer in deze moderne tijd!

Bekijk de beelden

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een gezond en vitaal bos, waar het goed toeven is voor mens en dier. Daar hoort ook bij dat je veilig kunt wandelen in onze bossen. Hiervoor voeren wij regelmatig controles uit. Onze boswachters letten daarbij onder meer op dode takken, aantasting door schimmels (zwammen), scheuren en holtes in stammen.

Dood hout

Op Landgoed Ockenburgh is gebleken dat een flink aantal bomen gesnoeid of, omdat het niet anders kan, gekapt moet worden. Een gedeelte van het dode hout laten we staan of liggen voor bijvoorbeeld spechten, insecten en paddenstoelen. Maar we voeren ook hout af vanwege het landgoedkarakter van Ockenburgh.

Gedragscode Bosbeheer

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld burchten of broedbomen van (roof)vogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn worden er maatregelen genomen om die te beschermen. Er wordt ook rekening gehouden met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dit conform de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

Bomen planten

Maar ons werkt houdt uiteraard niet op bij het snoeien en kappen van zieke en dode bomen. Om bossen vitaler te maken, vogels gelukkiger en onze leefomgeving gezonder, willen we zoveel mogelijk bomen planten in vijf gebieden in Zuid-Holland. Ockenburgh is een van deze gebieden. 

 • Uitbreiding van 15,5 hectare in de Achthovense Uiterwaarden

  In de Achthovense Uiterwaarden, gelegen in de Vijfheerenlanden, hebben we 15,5 hectare aangekocht. Goed voor wilde bijen, vlinders, kamsalamanders en talloze vogelsoorten. Veel dank aan alle Beschermers die dit mogelijk hebben gemaakt!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn onze plannen voor 2024

  Van het herstellen van open duinlandschap tot het bevorderen van bloeiend hooiland en van het in standhouden van een historisch landgoed tot het aankopen en ontwikkelen van nieuwe natuur. Het Zuid-Hollands Landschap is op allerlei…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder