Trekpaarden slepen dood hout weg op Landgoed Ockenburgh

Op Landgoed Ockenburgh in Den Haag is vandaag dood hout weggehaald met behulp van trekpaarden. Zo werken we aan gezond en vitaal bos, zonder dat de bosbodem beschadigd wordt door zware machines. Een ambachtelijk staaltje natuurbeheer in deze moderne tijd!

Bekijk de beelden

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een gezond en vitaal bos, waar het goed toeven is voor mens en dier. Daar hoort ook bij dat je veilig kunt wandelen in onze bossen. Hiervoor voeren wij regelmatig controles uit. Onze boswachters letten daarbij onder meer op dode takken, aantasting door schimmels (zwammen), scheuren en holtes in stammen.

Dood hout

Op Landgoed Ockenburgh is gebleken dat een flink aantal bomen gesnoeid of, omdat het niet anders kan, gekapt moet worden. Een gedeelte van het dode hout laten we staan of liggen voor bijvoorbeeld spechten, insecten en paddenstoelen. Maar we voeren ook hout af vanwege het landgoedkarakter van Ockenburgh.

Gedragscode Bosbeheer

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld burchten of broedbomen van (roof)vogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn worden er maatregelen genomen om die te beschermen. Er wordt ook rekening gehouden met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dit conform de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

Bomen planten

Maar ons werkt houdt uiteraard niet op bij het snoeien en kappen van zieke en dode bomen. Om bossen vitaler te maken, vogels gelukkiger en onze leefomgeving gezonder, willen we zoveel mogelijk bomen planten in vijf gebieden in Zuid-Holland. Ockenburgh is een van deze gebieden. 

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder