Gegevens en voorwaarden

Op zoek naar onze gegevens en voorwaarden? Van KvK-nummer tot bankinformatie, en van inkoopvoorwaarden tot de informatie die nodig is voor de Belastingdienst.

Ben je Beschermer (vaste donateur) van het Zuid-Hollands Landschap of wil je eenmalig een donatie overmaken? Dan kun je dit bankrekeningnummer gebruiken:

NL94 INGB 0000 3071 76

T.n.v. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, te Delft

Ben je leverancier of heb je een zakelijke relatie met het Zuid-Hollands Landschap? Dan kun je dit bankrekeningnummer gebruiken:

NL41 INGB 0662 9753 67

T.n.v. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, te Delft

Als Beschermer of donateur is het goed te weten aan wie je geeft en wat er gedaan wordt met je bijdrage. Het Zuid-Hollands Landschap beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat je je donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting. De checklist voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) vormt daarvoor een handig hulpmiddel en is ook een verplichting vanuit de Belastingdienst.

 

Mocht u een klacht hebben over ons werk of beleid, dan gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om. Welke uniforme werkwijze wij hiervoor hanteren vindt u op deze pagina.

Het uitgangspunt van onze klachtenprocedure is dat de indiener van de klacht voor zover mogelijk tevreden gesteld wordt en dat de klacht door het Zuid-Hollands Landschap wordt gebruikt om de effectiviteit en de efficiency van de organisatie te verbeteren.

Als een klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld, dan houden we u op de hoogte van het verdere verloop.

 

Bekijk de klachtenprocedure

Een meldpunt laagdrempelig melden voor integriteitszaken wordt momenteel verder ontwikkeld en ingericht en zal voor eind 2021 functioneel zijn. Martine Leewis, extern vertrouwenspersoon, fungeert op dit moment binnen onze organisatie als meldpunt voor medewerkers en vrijwilligers. Martine Leewis is tot de formele inrichting van het meldpunt laagdrempelig melden integriteitszaken, ook beschikbaar voor eventuele externe meldingen van integriteitsschendingen.

Zij is bereikbaar via e-mailadres leewis@org-id.org of telefonisch via 06 2947 3641.

Toezichthouders van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zijn onafhankelijk en handelen integer. Zuid-Hollands Landschap is onderdeel van de landelijke koepel LandschappenNL waar de andere provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties bij zijn aangesloten. Wat voor onze eigen stichting geldt, geldt in principe ook in relatie tot deze zusterorganisaties.

 

Bekijk het document

Het Zuid-Hollands Landschap neemt je graag mee op pad om te laten zien hoe mooi de natuur in onze provincie is en hoe belangrijk het is dat we deze beschermen. Onze gidsen en boswachters zijn echte kenners van het gebied en kunnen je vaak boeiende verhalen vertellen. Om je deelname aan excursies zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij je aandacht voor onze voorwaarden.

 

Bekijk ze hier
 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder