Faunabeheer

Dag in dag uit zetten we ons bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap in voor de kwetsbare natuur in Zuid-Holland. In onze natuurgebieden kom je prachtige dieren en bijzondere planten tegen. Soorten die we samen beschermen en willen helpen om zich nog beter te ontwikkelen. Deze kwetsbare natuur leeft in Zuid-Holland nauw samen met de mens. Over het algemeen gaat dat goed, maar soms is ingrijpen noodzakelijk om de veiligheid of de balans in een natuurgebied te waarborgen. Dan grijpen we in.

De verhouding is verstoord

In ons drukbevolkte Nederland leven mens en dier nauw samen. Meer dan de helft van de beschikbare grond in Zuid-Holland wordt ingenomen door woningen of boerenland. De verhouding tussen leefruimte voor de mens en de wilde dieren die om ons heen leven is verstoord. Dat merken we allemaal.

We genieten van reeën in de weilanden, maar hebben ze liever niet vlak voor onze auto als we met 80 km per uur rijden. We genieten van de prachtige V-formatie vluchten ganzen in de lucht, maar hebben een probleem als deze ganzen onze oogsten opeten. Sterke soorten zoals de vos kunnen zich goed aanpassen aan de veranderende omstandigheden, maar zwakkere soorten zoals de weidevogel niet. Dat betekent dat de grutto – die al moeite heeft te overleven in onze natuurgebieden – kansloos is als er te veel vossen in de buurt leven.

Daarom grijpen we soms in. Dat gebeurt in nagenoeg elk Nederlands natuurgebied. Ook in onze gebieden vindt faunabeheer en schadebestrijding plaats. Concreet betekent dat, dat we ervoor zorgen dat de hoeveelheid dieren niet te groot wordt en wilde dieren elkaar niet te veel belemmeren.

Daarbij kijken we naar de balans in het natuurgebied, de mogelijke schade die een dier aanbrengt aan bijvoorbeeld gewassen en natuurlijk naar de verkeersveiligheid. Ook grijpen we in als een wild dier lijdt, bijvoorbeeld als het zich verwond heeft. We kijken ook of er alternatieven zijn, zo kun je soms met tunnels of oversteekplaatsen ook ervoor zorgen dat wilde dieren op een goede manier over wegen geleid worden. En je kunt met linten en afzettingen zorgen dat ze niet zomaar boerenland op wandelen.

Niet altijd is dus afschot noodzakelijk. Soms wel. Afschot gebeurt altijd door experts en in nauw overleg met ons als eigenaar van de natuurgebieden. Elk natuurgebied is anders, daarom kijken we per natuurgebied welke dieren er leven, welke invloed van de mens er is en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het is maatwerk.

Dieren worden alleen gedood als er geen enkele andere oplossing meer voorhanden is. Als we tot dit besluit overgaan dan doen we dit in nauwe samenwerking met de faunabeheerders, waarbij we ons houden aan de wettelijke nationale én internationale voorschriften en het beleid en de bepalingen op provinciaal niveau. Denk hierbij aan de Wet Natuurbescherming en het faunabeheerplan, dat door de Provinciale Staten vastgesteld wordt. Je kunt er meer over lezen op de website van provincie Zuid-Holland.

Wij beantwoorden je vragen graag via info@zhl.nl of 010 – 272 2222.

 • Kraak de zomerquiz

  Het broedseizoen is voorbij. Waar vliegen onze grutto's heen om te overwinteren? Saoedi-Arabië, Suriname of Senegal? Speel de hele quiz en maak kans op twee vrijkaartjes voor een van onze excursies!

  Lees verder

  Lees verder
 • Dit zijn wij

  We weten niet wat de toekomst brengt, maar we hebben de natuur nodig. Om te ademen, te spelen of tot rust te komen. De natuur is het fundament van ons bestaan en van vele planten…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder