Weidevogels

Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap, maar dreigen uit te sterven. Elk jaar gaat het minder goed met onze grutto’s, veldleeuweriken en tureluurs. Belangrijke oorzaken zijn de steeds intensievere landbouw, stikstof en het kleiner worden van de plekken waar de weidevogels kunnen leven en groot worden. Het Zuid-Hollands Landschap werkt daarom nauw samen met boeren om de weidevogels te beschermen.

90 procent van de grutto’s van West-Europa groeit op in onze Veenweidengebieden

Weidevogels voelen zich thuis op het Nederlandse boerenland. De meest bekende zijn de kievit, de grutto en de scholekster. 90 procent van de grutto’s van West-Europa groeit op in onze Veenweidengebieden. Weidevogelkuikens zijn vaak geheel aangewezen op insecten en volwassen vogels halen hun voedsel, zoals regenwormen en emelten, voor een belangrijk deel uit de vochtige bodem.

Tegenwoordig is het helemaal niet makkelijk om een weidevogel te zijn. En kuikens hebben het extra lastig. Ze hebben te maken met een groot aantal bedreigingen.

 • Geen eten. Er verdwijnen steeds meer kruidenrijke, en daardoor voedselrijke, graslanden waar veel insecten te vinden zijn.
 • IJzeren gordijn. Weilanden hebben veelal een dichte grasmat. Als kuiken kom je er niet doorheen en dus kun je geen insecten van de grond pikken. Je koelt daardoor snel af en raakt verstrikt waardoor je sterft
 • Snelgroeiend gras. Als gras snel groeit, verdwijnen kruiden waar veel insecten in leven en moet het gras vaak gemaaid worden. Een groot gevaar als je nog niet vliegvlug bent.
 • Lucht- en grondgevaar. Maaien betekent verstoring van de rust en het verdwijnen van kleinschalige schuilgelegenheid. Voor roofvogels maar ook vossen en marterachtigen de kans om toe te slaan.

Door groene zones te maken, kunnen we een groot aantal bedreigingen wegnemen en geven we weidevogels een kans om te overleven. Dat betekent dat we van agrarisch weiland kruidenrijk grasland maken. Dat doen we door de grond te verschralen (bijv. door afplaggen of minder bemesten) en na het broedseizoen te maaien.  We voeren het maaisel zoveel mogelijk af om verruiging te voorkomen en kruiden meer groeimogelijkheden te bieden. Er ontstaat dan een open grasmat met diverse kruiden en bloemen. Dat trekt insecten aan, het voedsel van kuikens.

Ideaal is een mozaïekrijk grasland met veel variatie in begroeiing en dekking: een deel met hoger gras waar kuikens kunnen schuilen tegen hun natuurlijke vijanden, en een deel plas-dras, waar ze makkelijk eten kunnen vinden. Wat een boer soms een rommelig grasland vindt, is juist vaak ideaal voor weidevogels. Door de ideale omstandigheden te creëren nemen we een groot aantal bedreigingen weg. Onze boswachters werken aan kruidenrijk grasland, want dat is aantrekkelijk voor insecten. Zij weren predatoren uit het gebied, bijvoorbeeld door het verwijderen van bomen waarin roofvogels vaak hun uitkijkpunt en aanvalspositie hebben. Maaien gebeurt later in het seizoen, zodat kuikens voedsel en een schuilplaats vinden.

Tip van boswachter Joosje

Koop alleen melk van boeren die extra zorg besteden aan weidevogels in hun gebieden. Kies bijvoorbeeld voor boerenzuivel van Weide Weelde, of voor biologische keurmerken zoals EKO HollandWeerribben Zuivel en Zuiver Zuivel. Let ook op de kaas die je koopt, want voor de productie is veel melk nodig (1 kilo kaas = 10 liter melk). Op de website van De Kortste Weg vind je een fietsroute langs boerenbedrijven in de Krimpenerwaard die onder andere vogelvriendelijke melk aanbieden.

Tip van boswachter Joosje

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder