Zonnepanelen

Duurzame energie is noodzakelijk: voor het tegengaan van klimaatverandering en de afbraak van biodiversiteit. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een voorstander van de omschakeling naar nieuwe energiebronnen zoals zonneweides, mits goed ingepast in het landschap en in combinatie met andere functies zoals natuur of recreatie.

Het Zuid-Hollands Landschap heeft een voorkeur voor zonnepanelen op daken, zoals woningen, bedrijven, industrieterrein, stallen etc. Die bronnen moeten dus als eerste worden benut.

Deze oplossingen passen prima in de provincie Zuid-Holland, waar veel industrie, snelwegen en verontreinigde grond op deze manier een positieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Zonne-energie heeft op deze manier weinig tot geen effecten op natuur en landschap en zorgt voor de minste maatschappelijke onrust.

De landbouw heeft haar gronden nodig om over te schakelen op een natuurlijke bedrijfsvoering. Daarom zijn we geen voorstander van zonneweides op landbouwgrond, ook al zorgen de zonneweides vaak voor het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen en een natuurlijkere vegetatie. 

Wij vinden zonne-energie niet passen in bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden en waardevolle landschapsgebieden, zoals in de duinen en in het veenweidegebied, waar natuur nog grotendeels intact is. We pleiten voor landelijke regie en goede regelgeving, die zonne-energie binnen de bebouwde omgeving stimuleert (en daarbuiten ontmoedigt). Als alle daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen (bron: Natuur & Milieu, 2017). 

De ontwikkelingen in de sector gaan hard. Vooral grootschalige realisatie van zonnepanelen op grond is in opkomst. En dat terwijl de ontwikkeling van zonne-energie op daken achterblijft. Dit vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. We vragen provincie Zuid-Holland en gemeentes om geschikte plekken te prioriteren en daarnaast om duidelijke eisen te stellen aan plannen, waarbij waardevolle gebieden worden uitgesloten. 

Drijvende zonnepanelen zijn erg in opkomst. Het Nationaal Consortium Zon op Water streeft naar 2.000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023. Op water kunnen zonnepanelen meedraaien met de zon. Dat levert dus rendementsvoordelen op. Als de zon op de panelen schijnt, schijnt hij niet meer in het water. En dat kan grote gevolgen hebben voor het onderwaterleven, wat afhankelijk is van dit zonlicht. Helaas is er nog weinig bekend over de ecologische effecten van zonnepanelen op water. Zowel in de praktijk als in onderzoek. Daarom zijn wij op dit moment geen voorstander van zonnepanelen op water met een natuurlijke functie. Een waterbassin zonder natuurfunctie kan natuurlijk wel gebruikt worden. 

Elk zonnepark moet een biodiversiteitsplan hebben. Rondom en onder de panelen kunnen bepaalde grondbroedende akkervogels bijvoorbeeld veilig nestelen. De grond kan ingezaaid worden met bloemrijke mengsels van zaden zodat insecten daarvan profiteren. Zo kan een win-win situatie ontstaan waar de natuur van profiteert.

Het Zuid-Hollands Landschap bouwt en ontwikkelt zelf geen zonneweides. We hebben zonnepanelen op ons bezoekerscentrum in Tenellaplas en werken aan zonnepanelen op onze werkschuren en kantoren.

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Denk dus ook zelf na over besparing want daar kunnen we allemaal wat aan doen! Kijk op de website van bijvoorbeeld Milieu Centraal voor handige bespaartips en de groenste energieleveranciers.

Tip van boswachter Joosje

Tip van boswachter Joosje

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder