Zonnepanelen

Duurzame energie is noodzakelijk: voor het tegengaan van klimaatverandering en de afbraak van biodiversiteit. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een voorstander van de omschakeling naar nieuwe energiebronnen zoals zonneweides, mits goed ingepast in het landschap en in combinatie met andere functies zoals natuur of recreatie.

Het Zuid-Hollands Landschap heeft een voorkeur voor zonnepanelen op daken, zoals woningen, bedrijven, industrieterrein, stallen etc. Die bronnen moeten dus als eerste worden benut.

Deze oplossingen passen prima in de provincie Zuid-Holland, waar veel industrie, snelwegen en verontreinigde grond op deze manier een positieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Zonne-energie heeft op deze manier weinig tot geen effecten op natuur en landschap en zorgt voor de minste maatschappelijke onrust.

De landbouw heeft haar gronden nodig om over te schakelen op een natuurlijke bedrijfsvoering. Daarom zijn we geen voorstander van zonneweides op landbouwgrond, ook al zorgen de zonneweides vaak voor het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen en een natuurlijkere vegetatie. 

Wij vinden zonne-energie niet passen in bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden en waardevolle landschapsgebieden, zoals in de duinen en in het veenweidegebied, waar natuur nog grotendeels intact is. We pleiten voor landelijke regie en goede regelgeving, die zonne-energie binnen de bebouwde omgeving stimuleert (en daarbuiten ontmoedigt). Als alle daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen (bron: Natuur & Milieu, 2017). 

De ontwikkelingen in de sector gaan hard. Vooral grootschalige realisatie van zonnepanelen op grond is in opkomst. En dat terwijl de ontwikkeling van zonne-energie op daken achterblijft. Dit vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. We vragen provincie Zuid-Holland en gemeentes om geschikte plekken te prioriteren en daarnaast om duidelijke eisen te stellen aan plannen, waarbij waardevolle gebieden worden uitgesloten. 

Drijvende zonnepanelen zijn erg in opkomst. Het Nationaal Consortium Zon op Water streeft naar 2.000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023. Op water kunnen zonnepanelen meedraaien met de zon. Dat levert dus rendementsvoordelen op. Als de zon op de panelen schijnt, schijnt hij niet meer in het water. En dat kan grote gevolgen hebben voor het onderwaterleven, wat afhankelijk is van dit zonlicht. Helaas is er nog weinig bekend over de ecologische effecten van zonnepanelen op water. Zowel in de praktijk als in onderzoek. Daarom zijn wij op dit moment geen voorstander van zonnepanelen op water met een natuurlijke functie. Een waterbassin zonder natuurfunctie kan natuurlijk wel gebruikt worden. 

Elk zonnepark moet een biodiversiteitsplan hebben. Rondom en onder de panelen kunnen bepaalde grondbroedende akkervogels bijvoorbeeld veilig nestelen. De grond kan ingezaaid worden met bloemrijke mengsels van zaden zodat insecten daarvan profiteren. Zo kan een win-win situatie ontstaan waar de natuur van profiteert.

Het Zuid-Hollands Landschap bouwt en ontwikkelt zelf geen zonneweides. We hebben zonnepanelen op ons bezoekerscentrum in Tenellaplas en werken aan zonnepanelen op onze werkschuren en kantoren.

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Denk dus ook zelf na over besparing want daar kunnen we allemaal wat aan doen! Kijk op de website van bijvoorbeeld Milieu Centraal voor handige bespaartips en de groenste energieleveranciers.

Tip van boswachter Joosje

Tip van boswachter Joosje

 • 6 op de 10 inwoners van Zuid-Holland snakt naar meer natuur

  Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Delta in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap, blijkt dat ruim 88% van de inwoners natuur in hun omgeving belangrijk vindt. Van de ondervraagden wil ruim de helft meer natuur in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Bezoek de Bunkerdag

  Duik in het verleden en onder de grond bij het Vinetaduin. Normaal zijn deze betonnen kolossen gesloten voor publiek, maar nu zijn ze voor één dag geopend. Een unieke kans!

  Lees verder

  Lees verder
 • Vroege Vogels in de Krimpenerwaard

  Afgelopen weekend stond Vroege Vogels in het teken van de Krimpenerwaard. Een regio die onze beheerders als hun broekzak kennen. Kijk de uitzending nu terug en geniet van alle natuurbeelden.

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke lenterondjes

  De lente is een ideale tijd voor een stevige wandeling. Om je op weg te helpen in de natuur, hebben onze boswachters de vijf mooiste lenterondjes op een rij gezet.

  Lees verder

  Lees verder