Tiendwegroute Wandelen 13 - 18 km

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

De Krimpenerwaard is het Groene Hart op zijn mooist. Deze wandeling neemt u mee langs graslanden en sloten die zich uitstrekken tot aan de horizon. Onderweg vertellen houtkaden, boezemwateren en tiendwegen het verhaal van de ontginningsgeschiedenis.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Praktische info

Locatie

Schaapjeszijde, 2935, Gouderak

De route is ook geschikt voor op je mobiel!
Klik hier voor meer uitleg

Routebeschrijving

Start op de parkeerplaats hoek Schaapjeszijde/Wellepoort. Ga op de asfaltweg voorbij het roodwitte hek linksaf het karrenspoor op. Volg de kade rechtdoor. 

1.  Landscheiding

U wandelt over een landscheiding, een lage kade die vaak al bij de ontginning werd aangelegd. De kade vormde de scheiding tussen de nieuwe percelen en het nog niet ontgonnen veenmoeras. De bomen en struiken langs de kade gebruikten de boeren. Rechts ligt Polder de Nesse, een open weidegebied met lange, smalle percelen en talrijke sloten.

De steeds smaller wordende kade eindigt bij een klaphek. Ga hier rechtsaf en wandel circa 2 km over het gras. 

2. Berkenwoudse Boezem 

Overtollig polderwater werd tijdelijk opgeslagen in boezemwateren, zoals de Berkenwoudse Boezem. Hiervandaan werd het met windmolens in de Hollandse IJssel geloosd. Na ruim 1 km liggen links de fundamenten van een molen die het water van de lage boezem in de hoge boezem maalde. Toen krachtige stoommachines de taak van de molens overnamen, verloren de boezemwateren hun functie. De eilandjes in het water raakten in de loop van de tijd steeds meer verdroogd en verruigd. Dankzij een particuliere gift kon bij een eiland de bovenlaag worden afgeplagd. Daardoor kan er nu weer riet groeien en ontstaat een ideaal leefgebied voor moerasvogels als waterral en roerdomp.

Klim aan het einde van het grasperceel over het hek (er is een opstapje) en ga op de asfaltweg rechtsaf. 

3. Tiendweg 

Vanaf het jaar 1000 trokken pioniers steeds verder het veenmoeras in. Ze groeven sloten om het overtollige water af te voeren en zetten lange, smalle percelen uit. Haaks op de nieuwe percelen kwamen smalle tiendwegen. De naam komt mogelijk van het tiende deel van de opbrengst dat de pachters hier vroeger aan hun landheer moesten afdragen. Een andere verklaring is dat tiendweg afgeleid is van het oude woord ‘tijen’, het trekken van karren of platte schuiten door de boeren. Tijen kan verder ook verwijzen naar het wegstromen van overtollig water. Op mooie zomeravonden is op veel plaatsen het snorrende geluid van de veenmol te horen. Deze aparte sprinkhaan is echter niet bij iedereen geliefd, omdat de soort ook plantenwortels aanvreet.

Ga na ruim 1,5 km op de kruising rechtdoor.

4. Ruig Bos 

Rechts van de tiendweg zijn diverse rustpunten met uitzicht op Polder Kattendijksblok. Links doemen de Kattendijksblokboezem en de Stolwijkse Boezem (met wandelpad) op. Elke polder kreeg destijds een eigen afwatering richting de Hollandse IJssel, vandaar dat hier enkele boezems vlak naast elkaar liggen. Inmiddels zijn ook deze boezemwateren gedeeltelijk dichtgegroeid. In het moerasbos huizen vele zangvogels en in de graslanden bloeien in het voorjaar soorten als rietorchis, spaanse ruiter, tormentil en veenpluis.

Ga op de kruising met het fietspad bij paddenstoel 22696 rechtdoor. Of ga bij de paddenstoel rechtsaf voor de verkorte route en/of een kijkje bij de vogelplas.

5. Vogelplas 

Midden in Polder Middelblok heeft het Zuid-Hollands Landschap een vogelplas uitgegraven. Een wandelpad naar de vogelkijkhut begint in de bocht van het fietspad. De oevers van de plas zijn ondiep, zodat steltlopers als de grutto hier hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. De plas zelf is het terrein van eenden, zwanen en aalscholvers.

6. Weidevogels

Weidevogels willen graag ver om zich heen kunnen kijken en zoeken daarom open delen van de polder op. Het Zuid- Hollands Landschap doet er alles aan om het deze vogels naar de zin te maken. Zo worden veel percelen pas laat gemaaid en nooit te veel tegelijk. Op andere weilanden grazen koeien en in het voorjaar zijn er weilanden en greppels die plasdras staan. Zo ontstaat een breed aanbod aan nestplaatsen, slaapplekken en weilanden waar de vogels naar voedsel kunnen zoeken.

Ga na ruim 2 km aan het einde van de weg rechtsaf, het halfverharde pad op.

7. Polder Het Beijersche 

Deze polder kenmerkt zich door brede weteringen, veenputten en wat meer begroeiing. Halverwege het pad kunt u links via een pad naar een vogelkijkscherm dat uitkijkt over de plasdras van Polder Veerstalblok.

Ga aan het einde van het pad rechtsaf en wandel rechts langs het water. Volg na 700 m de weg in de bocht naar rechts en verderop naar links (let op het verkeer). Wandel bij paddenstoel 23910 rechtdoor (de verkorte route gaat bij deze paddenstoel rechtsaf). Ga na ruim 300 m voorbij huisnr. 20 linksaf (Elserkade). Volg na 700 m de bocht naar rechts en wandel even verder op de splitsing rechtdoor. Ga na 1,5 km op de asfaltweg rechtdoor en na 100 m weer rechtdoor (Graafkade). Sla na 400 m rechtsaf en volg de blauwe paaltjes.

8. Berkenwoudse Driehoek 

De Berkenwoudse Driehoek is een gevarieerd natuurgebied met onder meer open grasland, rietpercelen, houtkaden en twee eendenkooien. Afgegraven percelen en bosschages zorgen voor extra variatie. In de zomer zijn de sloten gevuld met een tapijt van krabbescheer. Zwarte sternen nestelen op de puntige waterplanten en de groene glazenmaker, een zeldzame libel, is zelfs helemaal afhankelijk van deze plant. Ook de prachtige bruine kiekendief is hier regelmatig te zien. Links van de kade staat het water erg hoog. Een deel van dit gebied heeft in 1994 een eigen waterhuishouding gekregen. Daardoor is het water een stuk schoner geworden en is het aantal soorten waterdieren toegenomen.

Ga aan het einde van het pad rechtsaf en wandel terug naar de parkeerplaats.

Praktische info

Parkeren

Parkeren kan bij Schaapjeszijde bij postcode 2935 CK, Ouderkerk aan Den Ijssel. Of bij Wellepoort, 2825 NB, Berkenwoude.

Toegestaan

Op sommige paden mogen honden alleen aangelijnd lopen. Let op de bordjes.

Horeca in de buurt

Onderweg geen horeca. Er zijn wel volop picknickplaatsen. Eventueel kunt u vanaf paddenstoel 22696 linksaf naar horeca in Gouderak wandelen.

13 - 18 km

De route is 18 km, de verkorte route is 13 km. 

Openbaar vervoer

Het gebied is te bereiken met buslijnen 196 en 696 deze rijden tussen metrostation Rotterdam Capelsebrug en treinstation Gouda. Stap uit bij halte Terlouw in Ouderkerk aan den IJssel. Loop richting het bedrijventerrein (houdt de rivier rechts) en sla na 250 m linksaf (Nesse Tiendweg). Ga na 250 linksaf en pak de route op bij punt 3.

Bijzonderheden

Vanaf de startplaats kunt u ook de 5,5 km lange, blauw gemarkeerde Plagroute volgen. De route is te downloaden via www.zhl.nl/routes.

Locatie

Schaapjeszijde, 2935, Gouderak

1 beoordeling

Ronald van der Ark

Heerlijke wandelroute door (weide)vogelrijk gebied.

Vond je dit een leuke route?

Op je inzending is ons privacystatement van toepassing.

Ook interessant

Wandelen 8 km
Berkenwoude (Hoek van de weg)
9 beoordelingen
Wandelroute 1,5 km
Noordwijkerhout
0 beoordelingen
Doe-route kinderen
Rockanje
0 beoordelingen