Naar de website

Steun een project

Kies een project

Ik doneer aan Weidevogels in 't nauw

Weidevogels worden ernstig bedreigd in Nederland. Waar je vroeger enorme zwermen veldleeuweriken zag vliegen, is er nu nog maar een enkeling. Ook de grutto laat zijn bijzondere roep steeds minder horen. Zonder een helpende hand wordt het heel stil in de polder...

Gelukkig slagen we erin om de weidevogels in onze eigen gebieden wel in stand te houden. Dat lukt dankzij een uitgekiende aanpak:

  • We zorgen samen met boeren voor een hoog waterpeil. Ideaal voor weidevogels, want in drassige percelen kunnen ze makkelijk naar wormen pikken.
  • We ontwikkelen kruiden- en bloemrijk grasland, waar veel insecten op af komen. Dit is een belangrijke voedselbron voor jonge kuikens.
  • We maaien gefaseerd en zorgen voor voldoende variatie. Grutto's, kieviten en scholeksters zijn gek op dit gevarieerde grasland.
  • We voeren het maaisel zoveel mogelijk af, zodat de grond verschraalt. In vergelijking met de intensieve akkerbouw gebruiken we aanzienlijk minder mest.
  • We creëren rust tijdens het broedseizoen door gebieden af te sluiten. Vanachter onze kijkschermen kun je ongestoord van de vogels genieten.

Al deze maatregelen kosten een hoop geld en inzet. Hulp blijft onmisbaar om te voorkomen dat onze mooie weidevogels zoals de grutto uitsterven.

Help mee en geef weidevogels weer een toekomst!

Steun dit project
Bedankt voor je steun