Naar de website

Steun een project

Kies een project

Ik doneer aan Code rood voor weidevogels

Het aantal weidevogels holt achteruit
Door beroerde leefomstandigheden hebben kuikens direct nadat ze uit het ei komen vrijwel geen kans om op te groeien. Zo sterven er meer vogels dan er bij komen. In Zuid-Holland is de populatie weidevogels met 50% afgenomen, in de afgelopen dertig jaar. 

Als we niets doen, houden we geen weidevogel over...
Weidevogels als de grutto, veldleeuwerik, tureluur en scholekster horen bij Zuid-Holland, net als molens, weilanden en slootjes. Om kuikens een kans te geven te overleven, willen we op verschillende plekken in Zuid-Holland vochtige, kruidenrijke graslanden creëren.

Gevarieerd grasland is ideaal
Hoger gras zorgt voor bescherming tegen natuurlijke vijanden en plas-dras voor een vochtig en kruidenrijk landschap. Dat trekt insecten aan, het voedsel van kuikens. Om dit type grasland te creëren gaan we onder andere:

  • Vaker gras maaien na het broedseizoen
  • Het maaisel afvoeren
  • Waar nodig percelen vernatten
  • Samenwerken met boeren en vrijwilligers

Uw gift is meer dan ooit nodig
Met uw donatie zorgen wij ervoor dat u kunt blijven genieten van het zingen, roepen en buitelen van deze prachtige vogels. Of u nu 15, 25, 50 euro of meer geeft, samen voorkomen we dat weidevogels uitsterven.

Steun dit project
Bedankt voor je steun