Red de vlinder

Ze worden ernstig bedreigd

Geef voor kruidenrijk grasland

Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Voor de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in onze provincie. Gelukkig kun je de vlinder helpen. Met jouw steun kunnen we meer kruidenrijk grasland ontwikkelen, vol prachtige bloemen. Goed voor vlinders en andere insecten! 🦋༘ 

Vlindervriendelijke gebieden

Door verslechtering van de leefomgeving komen er steeds minder vlindersoorten voor. Daarom zetten wij ons in voor meer kruidenrijk grasland in onze provincie, vol prachtige bloemen en planten. Op deze kaart zie je waar we deze vlindervriendelijke gebieden willen realiseren. Help je mee om deze plannen voor elkaar te krijgen?

Samen in actie voor negen bloeiende vlinderparadijzen

 • 1. Wassergeest
 • 2. Nieuw Leeuwenhorst
 • 3. Elfenbaan
 • 4. Bilwijk
 • 5. Luistenbuul
 • 6. Achthovense Uiterwaarden
 • 7. Kleistee
 • 8. Holle Mare
 • 9. Sophiapolder

Noodklok voor de vlinder

Uit onderzoek blijkt dat de vlinderpopulatie in Nederland sterk is afgenomen. Tussen 1992 en 2023 daalde het aantal dagvlinders gemiddeld met 53%. Het afgelopen jaar markeerde het laagste niveau sinds het begin van de tellingen. We maken ons ernstig zorgen over deze dramatische afname. Ook in onze provincie.

Enkele bedreigingen

 • De verstedelijking in Zuid-Holland zet fors door en daardoor verliest de vlinder zijn natuurlijke leefgebied, zoals bloemrijke velden en bosranden.
 • Door intensieve landbouw zijn er minder bloemen en planten waar vlinders van kunnen leven. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen verdwijnen de natuurlijke plekjes waar de vlinder zo van houdt.
 • Het extreme weer door klimaatverandering, zoals zachte winters of natte zomers, verstoort de levenscyclus van de vlinder en tast de voedselbronnen aan.

Bruin blauwtje W. Tempelman-Vreugdenhil

Onze concrete maatregelen

Met jouw steun willen we negen locaties in Zuid-Holland omtoveren tot bloeiende vlinderparadijzen. Door slim te maaien en inheemse bloemen te zaaien, creëren we meer kruidenrijk grasland.

 • We zaaien bloemenakkers in met inheemse soorten om veel divers voedsel te bieden.
 • We maaien gefaseerd volgens sinusbeheer voor een grote variatie, wat gunstig is voor de vlinders.
 • We creëren en onderhouden singels, houtwallen, heggen en akkerranden als ideale schuilplekken voor vlinders.
 • We beheren sloten natuurvriendelijk, zodat niet alle slootvegetatie tegelijk wordt verwijderd.
 • We leggen extra watervoorzieningen aan binnen bepaalde gebieden.

Red de vlinder

Wil jij ook dat vlinders een groene toekomst tegemoet gaan? Met jouw bijdrage kunnen we meer kruidenrijk grasland creëren, zodat we hun overlevingskansen kunnen verbeteren.

Doe een donatie

Vlinders in het nauw

Argusvlinder Bart Vastenhouw
Aardbeivlinder Arthur van Dijk
Kleine vuurvlinder Jan v/d Straaten

Dit zeggen onze collega’s

Meer tips en informatie

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn vlinders onmisbare bestuivers. Terwijl ze nectar verzamelen van bloemen, dragen ze ook bij aan de bestuiving ervan.

Bovendien dienen vlinders gedurende hun hele levenscyclus als voedselbron voor andere dieren. Rupsen zijn een belangrijke eiwitbron voor jonge vogels, terwijl poppen ideaal voedsel zijn voor muizen. Ook kikkers lusten wel een vlinder.

Voor mensen zijn vlinders waardevol omdat ze informatie verschaffen over hun leefomgeving. En natuurlijk zijn vlinders prachtig om te zien en dragen ze bij aan de biodiversiteit. Alle reden dus om deze fladderende dieren te behouden!

Kruiden- en bloemrijk grasland, zoals bloemenweides, zijn graslanden met veel verschillende bloemen en kruiden. Door die enorme variatie in soorten en bloeiperioden, komen er allerlei insecten en vogels op af. In het voorjaar en in de zomer krijgen plantensoorten de tijd om zaden te vormen. Er wordt niet bemest en er wordt veel minder gemaaid dan op intensief beheerd grasland.

Intensief beheerd grasland heeft daarentegen amper waarde voor de natuur. Het is gericht op een zo groot mogelijk productie voor de veeteelt. Regelmatig maaien, bemesten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen ervoor dat het gras zo snel mogelijk blijft groeien. In dit monotone landschap is geen plaats voor insecten, bloemen en weidevogels. Het is een groene woestijn zonder leven.

Engels raaigras
Links: Engels raaigras (minder dan 5 soorten). Rechts: Kruiden- en bloemrijk grasland (tot wel 40 soorten)

In de duinen van Zuid-Holland hebben we de afgelopen jaren veel open plekken gecreëerd. Door een deel van de wilgen en duindoorns te verwijderen, geven we zeldzame soorten zoals de kleine parelmoervlinder en de heivlinder een grotere overlevingskans. We zien deze vlindersoorten in de duinen terugkeren. Ga je ook op pad door de duinen? Dan zijn dit de vlinder-hotspots van Zuid-Holland:

 • Van Dixhoorndriehoek, Hoek van Holland
 • Het Langeveld bij Noordwijkerhout
 • Duinen van Oostvoorne – Vliegveld Vallei
 • Duinen van Oostvoorne – Heemtuin

Bekijk de vlinderhotspots op de kaart

Tussen 1992 en 2023 daalde het aantal dagvlinders in Nederland gemiddeld met 53%, aldus CBS en De Vlinderstichting. Het afgelopen jaar bereikte het de laagste niveaus ooit gemeten. Negen van de 53 vlindersoorten, inclusief voorheen veelvoorkomende, vertoonden in 2023 hun laagste aantallen, wat de dringende noodzaak van beschermingsmaatregelen benadrukt.

De actie steunen

We hebben drie tips voor je:

 • 1. Zorg voor voedsel
  Het vlindervriendelijk maken van de tuin of balkon begint met de planten. Vlinders leven van nectar, een zoete stof die in bloemen zit. De volgende planten hebben een enorme aantrekkingskracht op vlinders: winterheide, sneeuwbal (viburnum), koninginnenkruid, judaspenning, pinksterbloem en paardenbloem.
 • 2. Zorg voor warmte
  Vlinders zijn koudbloedige dieren. Ze hebben warmte van de zon nodig om te vliegen. Ze zoeken de zonnigste plekjes van uw tuin of balkon op. Zorg daarom voor zonnige plekjes uit de wind, waar vlinders kunnen opwarmen.
 • 3.  Zorg voor beschutting
  Vlinders houden niet van nette tuinen. Veel rupsen en poppen overwinteren op de grond en tussen dode bladeren, dus veeg in het najaar niet alle afgevallen bladeren weg en laat de dode stengels van vaste planten tot het voorjaar staan. Hiermee helpt u ook andere nuttige insecten, waaronder lieveheersbeestjes en gaasvliegen.

We hebben een brochure gemaakt over vlinders, waarin uitgelegd wordt welke problemen er spelen en welke plannen het Zuid-Hollands Landschap heeft om het leefgebied van vlinders te verbeteren. Sla het bestand op of blader er online doorheen om de brochure te lezen.

Wat fijn dat je een gift wil doen voor het leefgebied van de vlinder. Hierboven kun je doneren via iDEAL, maar er zijn ook andere manieren om deze actie te steunen.

Dat kan bijvoorbeeld via een digitale bankoverschrijving op rekeningnummer: IBAN NL94INGB0000307176, t.n.v. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, te Delft. Onder vermelding van ‘Red de vlinder’.

Doneren via Creditcard is ook mogelijk. Geef hier het gewenste bedrag aan ons door.

Alvast bedank voor je steun!

Wij denken wij graag met u mee om uw betrokkenheid bij vlinders en de Zuid-Hollandse natuur op maat te vervullen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een veldbezoek, waarbij we laten zien welke bedreigingen er zijn voor de vlinder en wat onze oplossingen zijn om hun leefgebied te verbeteren.

Als grote gever kunt u rekenen op een vast contactpersoon en maken we samen een plan op maat dat aansluit op uw persoonlijke interesses.

Meer informatie

 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerblad

  Onze boswachters hebben speciaal voor jou de leukste zomertips verzameld. Omdat we 90 jaar bestaan, delen we 90 tips om de natuur te beleven. Vraag ons blad nu gratis aan en maak er een zinderende…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder