Onze aankopen in 2023

Afgelopen jaar heeft het Zuid-Hollands Landschap haar gebieden met 23 hectare kunnen uitbreiden. Hieronder lees je om welke drie gebieden het gaat en wat onze plannen zijn om de biodiversiteit te vergroten. Veel dank aan onze Beschermers, donateurs en het Cultuurfonds die dit mogelijk maakten!

Ben je ook benieuwd naar de andere hoogtepunten van 2023? Klik dan hier.

1. Poortugaalse Griend

Groene schakel langs de Oude Maas

Wat? Het voormalige Antes-terrein, een buitendijks gebied van 15 hectare. Met vloed vullen de kreken en geulen zich met zoet water. Tijdens eb trekt het water zich weer terug.

Waarom? Deze griend vormt een belangrijke groene schakel langs de Oude Maas, waar we al een aantal andere gebieden hebben, zoals de Ridderkerkse Griend en de Visserijgriend. Zo verbinden we de versnipperde natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar. Dat is essentieel voor het herstel van biodiversiteit en het behoud van soorten.

Wat gaan we doen? Met gerichte beheermaatregelen gaan we dit gebied inrichten als zoetwatergetijdennatuur, met kruidenrijk grasland en wilgengrienden. Door oude greppels in de griend uit te diepen, kan het water goed in- en uitstromen. Op de rietvelden halen we bramen weg, zodat rietvogels er kunnen nestelen.

Wat wordt het resultaat? Zoetwatergetijdennatuur vormt een belangrijke levensader voor soorten als de bever, de Noordse woelmuis, spindotterbloem en het zomerklokje.

Met dank aan? Onze donateurs en het Cultuurfonds.

Margriet HoekstraMeer over deze aankoop

2. Uitbreiding Zouweboezem

Zingende snor Meer over deze aankoop

Walhalla voor vogels

Wat? Een gerooide bomenakker van 2,3 hectare, die grenst aan de Zouweboezem.

Waarom? Omdat er zo in de Zouweboezem, een Natura 2000-gebied dat bekend staat om zijn unieke ecologische kenmerken, meer ruimte ontstaat voor bedreigde moerasvogels.

Wat gaan we doen? De voormalige bomenakker gaan we omvormen van soortenarm productieperceel naar soortenrijke moerasnatuur.

Wat wordt het resultaat? Onze boswachters gaan hard aan de slag om de biodiversiteit te verhogen en de snor, zwarte stern, roerdomp en porseleinhoen zich thuis te laten voelen in dit gebied.

Met dank aan? Onze Beschermers en een UVAN-subsidie voor meer aaneengesloten natuur.

Met dank aan? Onze donateurs en het Cultuurfonds.

3. Eendenkooi Roodnat

Cultuurhistorie met hoge natuurwaarden

Wat? Een eendenkooi in uitstekende staat, met omliggende kooibossen. Een prachtig gebied met hoge natuurwaarden van totaal 6,35 hectare.

Waarom? Een stukje cultuurhistorie behouden voor toekomstige generaties en toegankelijk te maken voor kleinschalige excursies.

Wat gaan we doen? De rust bewaken en op termijn wellicht kleinschalige excursies organiseren.

Wat wordt het resultaat? Een prachtige oase van rust in onze drukke provincie met een rijke biodiversiteit: planten als koekoeksbloemen en kale jonkers, dieren als de grote zilverreiger, de visarend, de bosuil, reeën, steenmarters en veel eenden als de wilde eend, wintertaling, smient en krakeend.

Met dank aan? Het Cultuurfonds, het Dinamo Fonds en een gulle donateur.

Foto: Lynn Hagendoorn Bekijk gebied

Help de natuur uitbreiden

Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur. Slechts 53 m² groen per inwoner tegenover een landelijk gemiddelde van 281 m². Daarom zetten wij ons in voor meer natuur en een betere bescherming. Help je mee?

Doe een donatie
 • Alarmerend nieuws: Vlinderpopulatie in 30 jaar gehalveerd in ons land

  Uit onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting blijkt dat de vlinderpopulatie in Nederland sterk is afgenomen in de laatste dertig jaar. Tussen 1992 en 2023 daalde het aantal dagvlinders gemiddeld met 53 procent. Het…

  Lees verder

  Lees verder
 • De Bijentelling komt er weer aan!

  Dit jaar is de Nationale Bijentelling voor het eerst verlengd tot een tiendaagse telling. Tussen 15 en 24 april kan iedereen meedoen door een half uurtje wilde bijen te tellen. Dat kan overal; in je…

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke Lenterondjes

  Zingende vogels, frisgroene blaadjes en fleurige bloemen. De lente is een heerlijke periode om de natuur op te zoeken. Met deze vijf lenterondjes kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan…

  Lees verder

  Lees verder
 • Bezoekerspunt Sophiapolder verder onder nieuwe vlag

  Vijf jaar geleden nam Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder het initiatief voor deze fraaie ontmoetingsplek. Vanaf dit seizoen neemt het Zuid-Hollands Landschap het stokje over en zetten we het goede werk voort. We kijken er naar uit…

  Lees verder

  Lees verder