Jaaroverzicht 2023

In het afgelopen jaar hebben we, mede dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers én bedrijfspartners, weer veel kunnen betekenen voor de natuur in Zuid-Holland. We belichten graag 10 projecten waar we extra trots op zijn.

Ben je ook benieuwd welke nieuwe gebieden we in 2023 konden aankopen? Klik dan hier.

dwergstern

1. Verduurzaming op het strand

Op de Zandmotor hebben we met diverse groepen strandvrijwilligers, KNNV Natuurlijk Delfland en de gemeente Westland de strandnatuur verduurzaamd en rustplekken voor vogels gecreëerd: hier profiteren zwaar bedreigde strandbroedvogels van, zoals de strandplevier en de dwergstern.

Foto: Dwergstern – Piet Munsterman

Nieuw Leeuwenhorst

2. Landgoedallure in Noordwijk

Het is altijd afwachten of een grote aanplant aanslaat, maar in 2023 hebben we gezien dat de nieuwe laanbomen op landgoed Nieuw Leeuwenhorst een succes zijn. Door de lanen te volgen worden bezoekers nog meer meegenomen in de historie van het landgoed.

Foto: Mooi doorkijkje op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

Samen maken we het verschil

3. Aaneengesloten natuur

Doordat we nu een aaneengesloten beschermd natuurgebied beheren tussen Langeveld en De Blink, neemt de biodiversiteit toe. Reeën komen drinken bij de nieuw aangelegde duinbeek, kikkers en padden planten zich voort in de vers gegraven paddenpoelen en de toegenomen plantenrijkdom op de gecreëerde open vlaktes trekt diverse soorten vlinders en insecten aan.

Icarus blauwtje Icarus blauwtje – Marijke Verhagen

Blauwborst Blauwborst – Wilfred Marissen

4. Verbeterde kwaliteit

Door in delen van de Oranjeplassen oeverplanten en riet aan te planten is de biodiversiteit er toegenomen en de waterkwaliteit verbeterd. Hierdoor is het gebied aantrekkelijk voor veel verschillende soorten vogels zoals grasmussen, heggenmussen, rietzangers, kleine karekieten, rietgorzen en blauwborsten. En deze zijn prachtig te zien door het nieuwe vogelkijkscherm!

kleine vuurvlinder

5. Boost biodiversiteit

Een flinke boost voor de biodiversiteit in natuurreservaat de Oudelandse Zeedijk: door uitgekiend maaibeleid en regelmatig hooien groeien inheemse soorten als hondskruid en harlekijnen er weer volop én zien we een toename van kleine vuurvlinders.

Foto: Kleine vuurvlinder – Peter Troost

zandhagedis

6. Herstel duinlandschap

In de Duinen van Oostvoorne hebben we jonge bomen, struiken en exoten verwijderd, zodat er meer robuuste zandvlaktes gaan ontstaan en zachte overgangen naar valleien en duinbos. De duinen waren flink dichtgegroeid. De openheid en variatie in het landschap die zo hard nodig is voor bijvoorbeeld orchissen, parnassia, duinviooltje en de zandhagedis, stond onder druk. Door dit te herstellen, krijgen deze inheemse soorten weer een kans.

Foto: Zandhagedis – Taviphoto / 123RF

Concreet en dichtbij

7. Veerkrachtiger bos

Op Kasteelgaarde Rhoon hebben we na diverse stormen en een uitbraak van essentaksterfte tweehonderd nieuwe bomen aangeplant. Met een grotere variatie aan gebiedseigen soorten – zomerlinde, veldesdoorn, hazelaar, lijsterbes en populier – zijn de bossen nu veel veerkrachtiger.

lijsterbes Lijsterbes – Jan v/d Straaten

tureluur Tureluur – Piet Munsterman

8. Op de bres voor weidevogels

Na een eerste jaar met gecontroleerde waterstanden in de Voorofsche Polder zien we het aantal legsels en kuikens van weidevogels toenemen. Goed voor het aantal grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters.

9. Natuurvriendelijk beheer

Ook in Polder den Hoek bij Lekkerkerk ligt de focus op het optimaliseren van de omstandigheden voor weidevogels. Daarnaast verbeteren we er de waterkwaliteit. Natuurvriendelijk beheer helpt hier grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden.

Foto: Slobeenden – Peter Meininger

Purperreiger in vlucht

10. Reset moeras

In het voorjaar van 2023 zorgden we voor een tijdelijke verdroging in de moerasnatuur van de Zouweboezem bij Lexmond; een eerste stap in de ontwikkeling van waardevolle land-waterovergangen die met de tijd zijn verdwenen. Hiermee krijgen ook oorspronkelijke bewoners als de modderkruiper, purperreiger en porseleinhoen hun habitat weer terug.

Foto: Purperreiger in vlucht – Abhishekspadmanabhan

De natuur heeft je nodig

Al deze hoogtepunten konden we alleen bereiken dankzij de steun van onze Beschermers. Wil je ook bijdragen aan een groenere en gezondere provincie? Sluit je dan aan bij het Zuid-Hollands Landschap!

Word Beschermer
 • Alarmerend nieuws: Vlinderpopulatie in 30 jaar gehalveerd in ons land

  Uit onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting blijkt dat de vlinderpopulatie in Nederland sterk is afgenomen in de laatste dertig jaar. Tussen 1992 en 2023 daalde het aantal dagvlinders gemiddeld met 53 procent. Het…

  Lees verder

  Lees verder
 • De Bijentelling komt er weer aan!

  Dit jaar is de Nationale Bijentelling voor het eerst verlengd tot een tiendaagse telling. Tussen 15 en 24 april kan iedereen meedoen door een half uurtje wilde bijen te tellen. Dat kan overal; in je…

  Lees verder

  Lees verder
 • Heerlijke Lenterondjes

  Zingende vogels, frisgroene blaadjes en fleurige bloemen. De lente is een heerlijke periode om de natuur op te zoeken. Met deze vijf lenterondjes kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan…

  Lees verder

  Lees verder
 • Bezoekerspunt Sophiapolder verder onder nieuwe vlag

  Vijf jaar geleden nam Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder het initiatief voor deze fraaie ontmoetingsplek. Vanaf dit seizoen neemt het Zuid-Hollands Landschap het stokje over en zetten we het goede werk voort. We kijken er naar uit…

  Lees verder

  Lees verder