Afscheid van het Eiland van Brienenoord

Foto: Paul Martens Foto: Paul Martens
  • Nieuws
  • Afscheid van het Eiland van Brienenoord
dinsdag 16 maart 2021

Na 18 jaar het natuurbeheer te hebben verzorgd, verlaat het Zuid-Hollands Landschap het Eiland van Brienenoord. Het zal bezoekers niet zijn ontgaan dat het eiland grote veranderingen ondergaat. De gemeente Rotterdam maakt het eiland toegankelijker en aantrekkelijker voor recreatie en heeft besloten het gebied, na afronding van de werkzaamheden, zelf als stadspark te gaan beheren. Om deze reden heeft de gemeente ervoor gekozen de samenwerking te beëindigen.

Foto: Paul Martens Foto: Paul Martens
We voelen ons als natuurbeheerder thuis in Rotterdam en hebben het eiland de afgelopen twee decennia met toewijding beheerd. En met succes. Zo mochten we de bever verwelkomen en zagen we het aantal broedvogels toenemen. We hadden ons werk op het eiland graag voortgezet.
Anneke Vonk Noordegraaf, Regiohoofd Eilanden

Het Zuid-Hollands Landschap heeft een lange historie met de stad Rotterdam, die begon bij de oprichting in 1934 vanuit het Rotterdams Havenbedrijf. Anneke Vonk Noordegraaf, Regiohoofd Eilanden, vertelt: ‘We voelen ons als natuurbeheerder thuis in Rotterdam en hebben het eiland de afgelopen twee decennia met veel plezier en toewijding beheerd. En met succes. Zo mochten we de bever verwelkomen en zagen we het aantal broedvogels toenemen. We konden vele Rotterdammers trakteren op een bijzonder stukje natuur om de hoek. Het Eiland van Brienenoord laat zien hoe hoogwaardige natuurontwikkeling en stedelijke recreatie hand in hand kunnen gaan. We hadden ons werk op het eiland graag voortgezet.'

Natuur Netwerk Nederland

Het Eiland van Brienenoord is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat het voor flora en fauna een belangrijke schakel is, binnen het netwerk van natuurgebieden in de regio. Als onderdeel van de herinrichting wordt nieuwe getijdennatuur aangelegd, bedoeld om de natuurwaarden van het eiland te versterken. We vertrouwen erop dat de gemeente zal blijven investeren in professioneel beheer en de ecologische kennis die nodig is om deze bijzondere zoetwater getijdennatuur op het eiland verder te kunnen ontwikkelen.

Klein Profijt

Het Zuid-Hollands Landschap gelooft dat mens en natuur elkaar nodig hebben in de nabijheid van de stad. Anneke Vonk Noordegraaf: 'Met ons vertrek van het eiland verdwijnen we niet uit de regio. Onder de rook van Rotterdam liggen meer natuurparels, zoals Klein Profijt in Rhoon en de Crezéepolder in Ridderkerk. Allebei meer dan een bezoek waard!’ 

We bedanken alle partners voor de goede, jarenlange samenwerking en hun inzet op het eiland.

Schets van hoe het eiland eruit kan gaan zien


Bron: Gemeente Rotterdam

We voelen ons als natuurbeheerder thuis in Rotterdam en hebben het eiland de afgelopen twee decennia met toewijding beheerd. En met succes. Zo mochten we de bever verwelkomen en zagen we het aantal broedvogels toenemen. We hadden ons werk op het eiland graag voortgezet.
Anneke Vonk Noordegraaf, Regiohoofd Eilanden

Ontdek de natuur dichtbij

Sommige natuurparels liggen goed verborgen, zoals het Eiland van Brienenoord. Er loopt hier een mooie wandelroute, maar op dit moment wordt er hard gewerkt. Kom eens terug als alles klaar is.
Afwisselend wandelen over kaden met knotwilgen en paden door een dichte jungle. En dan opeens: een prachtig rivierenlandschap. Als het waait, dan kraken en piepen de wilgen boven het geluid van de ruisende blaadjes uit.
Twee keer per dag stromen eb en vloed hier in en uit. Dat zorgt voor bijzondere, zeldzame natuur. In het late voorjaar is het hier een drukte van jewelste met kluut kuikens. Ook kun je hier de visarend en de bever tegenkomen, op zoek naar voedsel.