Column: Samen

Foto: jonge kluut - Cornelis Fokker Foto: jonge kluut - Cornelis Fokker
dinsdag 15 december 2020

Mirjam Eikelenboom is boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en werkzaam in de regio Eilanden. Regelmatig laat een van onze boswachters op onze website zijn of haar licht schijnen over de Zuid-Hollandse natuur.

Foto: jonge kluut - Cornelis Fokker Foto: jonge kluut - Cornelis Fokker
Wil je meer zien en lezen over de natuur in de regio Eilanden van het Zuid-Hollands Landschap? Volg me dan op Instagram: @boswachtermirjam
Mirjam Eikelenboom, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

We roepen het al sinds de oprichting van onze stichting in 1934: natuur beschermen in Zuid-Holland kunnen we niet alleen. We doen dit samen. Samen met donateurs, collega-organisaties en vrijwilligers. Samen zorgen we voor kleinschalig beheer waar extra handen nodig zijn, vinden we financiële middelen om net dat extra’s te kunnen doen voor een kwetsbare soort, laten we bezoekers zich verwonderen tijdens een excursie en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Schelpeneiland in de Sophiapolder

Een heel concreet resultaat van zo’n samenwerking werd onlangs bekendgemaakt: dit jaar werden maar liefst 93 nesten van visdieven geteld op het schelpeneiland in de Sophiapolder. De visdief is slechts een van de vogels die dankbaar gebruik maakt van deze nieuwe broedplek. Ook de scholekster, kluut, kokmeeuw en stormmeeuw hebben het eiland inmiddels ontdekt.

Visdief - Foto: Johan Kramer-Freher
Visdief met een visje voor de jongen - Foto: Johan Kramer-Freher

Succes door samenwerking 

Dat schelpeneiland is in 2016 aangelegd dankzij de gezamenlijke inzet van verschillende partijen. Natuurvereniging IJsselmonde schreef een plan om een nieuwe broedlocatie voor kwetsbare grondbroeders te creëren. Vogelbescherming stelde financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering hiervan. Vrijwilligers coördineerden de aanleg van het eiland en monitoren sindsdien de broedgevallen. Wij zijn als beheerder van de Sophiapolder ontzettend trots op het resultaat. En blijven ons inzetten om samen mooie dingen voor de natuur voor elkaar te boksen.

Van Sophiapolder naar Oostvaardersplassen

Sinds drie jaar worden ook jongen geringd voor onderzoek. Dat leverde afgelopen zomer een aflezing van een kluut in de Oostvaardersplassen op die op de Sophiapolder uit het ei gekropen was. Hopelijk maken de komende jaren nog veel generaties broedvogels gebruik van het schelpenstrandje.

Lees ook mijn andere columns

Wil je meer zien en lezen over de natuur in de regio Eilanden van het Zuid-Hollands Landschap? Volg me dan op Instagram: @boswachtermirjam
Mirjam Eikelenboom, boswachter Stichting Het Zuid-Hollands Landschap