Over dit gebied

De Crezéepolder (50 hectare) is een stuk getijdennatuur tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Vroeger lag hier akkerland. In 2016 veranderde dat. Toen werd de zomerkade langs de Noord doorgestoken, zijn er geulen gegraven en mocht de natuur het gebied overnemen. Sindsdien bepaalt het water van getijdenrivier de Noord het ritme van de Crezéepolder: met eb komen de slikken droog te liggen. Met vloed vullen de geulen en kreken zich met zoet water. Zoetwatergetijdengebieden zijn zeldzaam. In Nederland, maar ook in Noordwest-Europa. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich daarom in voor de ontwikkeling van dit bijzondere, nieuwe natuurgebied.

Vogels en vissen

Eigenlijk is het amper te geloven hoe snel de dieren doorhadden dat er in de Crezéepolder na het doorsteken van de dijken iets te halen viel. De droogvallende slikken zitten barstensvol voedsel en daar kwamen al snel lepelaars, grutto’s, tureluurs en wintertalingen op af. In het voorjaar zitten er intussen bijna honderd broedparen van de kluut, een unicum zo ver weg van de kust! 

De Crezéepolder is ook belangrijk voor minder zichtbare dieren. Sinds 2020 zwemmen in het gebied bevers rond en vissen als de winde en de blankvoorn gebruiken de kronkelende stroompjes in het gebied als kraamkamer voor hun kroost. De visjes kunnen hier relatief veilig opgroeien, zonder te worden opgeslokt door grote roofvissen.

Als wandelaar kun je in het gebied genieten van allerlei kleurrijke planten. In de herfst verandert kattenstaart het gebied bijvoorbeeld in een grote, paarse zee. 

Wat doen wij?

Gaat alles dan maar vanzelf in de Crezéepolder? Nou, nee… De wilgen blijken het hier prima naar hun zin te hebben en dat willen we liever niet. Als er te veel wilgen komen zou het typische slikkengebied verdwijnen. Ook de rietoevers staan door de opkomst van wilgen onder druk. In het riet zitten nu rietvogels als rietgors, kleine karekiet en rietzanger en die willen we niet kwijt. Gelukkig krijgen we veel hulp van vrijwilligers, die helpen met wilgen trekken. Op andere stukken maaien we om te voorkomen dat wilgen doorkomen. Veel vogels houden namelijk van de openheid van de Crezéepolder. En dat willen we zo houden. 

Door de aankoop van de Crezéepolder hebben we nu drie zoetwatergetijdengebieden in beheer langs de Noord: de Sophiapolder, de Ridderkerkse Griend en de Crezéepolder. Daardoor kunnen we ons natuurbeheer in deze drie gebieden op elkaar afstemmen. Dat is super gunstig voor planten en dieren, die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water. Zo maken we dit soort natuur sterker en behouden we de gebieden voor de toekomst.


Tip van de boswachter

Menno van Lopik

Menno van Lopik Boswachter

“Boven de Crezéepolder vliegen de mooiste dieren. Vogels natuurlijk, zoals de visarend, die er weleens een visje uit het water pikt. Maar ook de rivierrombout, een supermooie, geelzwarte libel, die leeft in de buurt van rivieren en grote beken.”

Menno van Lopik Boswachter

Praktische informatie

Parkeren

Parkeren bij de Gorzen aan de Gorzenweg 5, 2984 BN, Ridderkerk. Van daaruit loop je zo naar de Crezéepolder.

Honden aangelijnd

Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

Ongeschikt voor rolstoelen

In het gebied zijn geen geasfalteerde paden, daardoor is het minder goed toegankelijk voor mindervaliden.

Wandelen

Wandelen tussen zonsopkomst en -ondergang over de paden, rondom de Crezéepolder en in de polder zelf.
Het is altijd goed om laarzen bij je te hebben, het kan nat zijn in de polder.

Vogels kijken

Er zijn twee vogelkijkschermen in de Crezéepolder en langs de rivier De Noord is er ook een tweetal kijkpunten. In het voor- en najaar zie je hier veel trekvogels.

Fietsen

In het gebied kun je niet fietsen. Je kunt er wel prachtig langs fietsen over de dijk.

Leuk voor kids

Er is een klein kinderspeelbos met boomstammen en stapstenen. Heerlijk om even te spelen.

Laarzen

Hou er rekening mee dat dit een getijdengebied is. Bij een hoge waterstand kunnen de paden soms minder goed begaanbaar zijn.

Uitzichtpunt

Langs de rivier de Noord zijn diverse kijkpunten.

Publiekslievelingen

Bever, visarend, spindotter, waterereprijs kluut en groenpootruiter.

Locatie

Gorzenweg 5, 2984 BN, Ridderkerk

 • Reactie op coalitieakkoord: Noodzakelijke investeringen in leefomgeving blijven uit

  Vandaag presenteerden de formerende partijen hun coalitieakkoord “Hoop, lef en trots”. Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden het zeer zorgwekkend dat het kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn. Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “Noodzakelijke…

  Lees verder

  Lees verder
 • De Diefdijk volop in de schijnwerpers

  Wat een prachtige uitzending heeft Vroege Vogels gemaakt over de Diefdijk! Een gebied dat het Zuid-Hollands Landschap in beheer heeft. Projectleider Maarten Breedveld en boswachter René Garskamp gingen samen met Menno Bentveld op pad door…

  Lees verder

  Lees verder
 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder