Eendenkooi De Zouwe

H. op den Dries

Over de eendenkooi

Eendenkooi De Zouwe (13 hectare) bij Ameide is een officieel geregistreerde eendenkooi. In eendenkooien werden vroeger wilde eenden gevangen voor consumptie. 90 procent van de kooien in ons land is intussen verdwenen. Het Zuid-Hollands Landschap heeft meerdere eendenkooien in beheer. Zo willen we dit stukje cultuurhistorie behouden voor de toekomst. Bovendien vormen de kooien een oase van rust in het drukke Zuid-Holland. En daar maken veel dieren dankbaar gebruik van. Eendenkooi De Zouwe is nog steeds in werking. We vangen er eenden, maar laten ze ook weer vrij. Je kunt de eendenkooi zien vanaf de Zouwendijk.

Aalscholvers en boommarters

Eendenkooi De Zouwe is sinds 1963 in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Het kooibos bestaat uit griend en gemengd loofhout. De kooiplas ontstond na een dijkdoorbraak in de 14e eeuw. De eendenkooi is een officieel stiltegebied. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Er zit een grote aalscholverskolonie, er nestelen ijsvogels en in de winter komen smienten, slobeenden en talingen op bezoek. De oude bomen in het kooibos hebben holtes en daar houden boommarters van. Ook reeën vinden hier beschutting. 

Het onderhouden van een eendenkooi is erg arbeidsintensief. Gelukkig worden we geholpen door een trouwe groep vrijwilligers die wekelijks de kooi in trekt. Zij helpen onder andere met het handmatig zagen van de grienden, het maaien van het riet, het repareren van de rietschermen en het plaatsen van eendenkorven. Door het kleinschalige beheer ontstaan er luwe hoekjes. Daar komen insecten op af. In het gebied vliegen veel zweefvliegen en vlinders als oranjetipje en landkaartje.

Eendenkooien in Nederland

Wilde eend werd vroeger veel gegeten. Vandaar dat er door de eeuwen heen in Nederland en Vlaanderen tegen de duizend eendenkooien zijn aangelegd, waarin kooikers wilde eenden vingen. Een eendenkooi bestond uit een zoetwaterplas met daaromheen bos. De kooiker lokte de wilde eenden die op het water landden met voer een met netten overspannen vangpijp in. Hij werd daarbij geholpen door tamme lokeenden en een hondje.
De hoogtijdagen van de eendenkooien liggen intussen ver achter ons. Nog maar 10 procent van de eendenkooien is zichtbaar in het landschap. Het Zuid-Hollands Landschap heeft verschillende eendenkooien in beheer. Doordat de rust in eendenkooien wettelijk is vastgelegd, zijn het belangrijke rust-, broed- en foerageergebieden voor tal van soorten.

Meer over eendenkooien

Locatie

4233 CH, Ameide

 • Natuurherstelwet aangenomen in het Europees Parlement

  Vandaag stemde het Europees Parlement voor het definitieve akkoord over de Natuurherstelwet, dat eerder tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement was bereikt. Eind vorig jaar had de Milieucommissie van het Parlement de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zo zorg je voor een rustig broedseizoen

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar jonge dieren worden niet vanzelf groot, zeker niet in onze drukke provincie met veel versnipperde natuur. Daarom zetten we ons de komende maanden éxtra in om de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Ontdek de mooiste voorjaarswandelingen

  De eerste voorjaarsbloemen staan er al prachtig bij. Sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen laten hun mooiste kleuren zien. Met onze landgoedwandelingen kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan en wandel het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder