Eendenkooi De Zouwe

H. op den Dries

Over de eendenkooi

Eendenkooi De Zouwe (13 hectare) bij Ameide is een officieel geregistreerde eendenkooi. In eendenkooien werden vroeger wilde eenden gevangen voor consumptie. 90 procent van de kooien in ons land is intussen verdwenen. Het Zuid-Hollands Landschap heeft meerdere eendenkooien in beheer. Zo willen we dit stukje cultuurhistorie behouden voor de toekomst. Bovendien vormen de kooien een oase van rust in het drukke Zuid-Holland. En daar maken veel dieren dankbaar gebruik van. Eendenkooi De Zouwe is nog steeds in werking. We vangen er eenden, maar laten ze ook weer vrij. Je kunt de eendenkooi zien vanaf de Zouwendijk.

Aalscholvers en boommarters

Eendenkooi De Zouwe is sinds 1963 in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Het kooibos bestaat uit griend en gemengd loofhout. De kooiplas ontstond na een dijkdoorbraak in de 14e eeuw. De eendenkooi is een officieel stiltegebied. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Er zit een grote aalscholverskolonie, er nestelen ijsvogels en in de winter komen smienten, slobeenden en talingen op bezoek. De oude bomen in het kooibos hebben holtes en daar houden boommarters van. Ook reeën vinden hier beschutting. 

Het onderhouden van een eendenkooi is erg arbeidsintensief. Gelukkig worden we geholpen door een trouwe groep vrijwilligers die wekelijks de kooi in trekt. Zij helpen onder andere met het handmatig zagen van de grienden, het maaien van het riet, het repareren van de rietschermen en het plaatsen van eendenkorven. Door het kleinschalige beheer ontstaan er luwe hoekjes. Daar komen insecten op af. In het gebied vliegen veel zweefvliegen en vlinders als oranjetipje en landkaartje.

Eendenkooien in Nederland

Wilde eend werd vroeger veel gegeten. Vandaar dat er door de eeuwen heen in Nederland en Vlaanderen tegen de duizend eendenkooien zijn aangelegd, waarin kooikers wilde eenden vingen. Een eendenkooi bestond uit een zoetwaterplas met daaromheen bos. De kooiker lokte de wilde eenden die op het water landden met voer een met netten overspannen vangpijp in. Hij werd daarbij geholpen door tamme lokeenden en een hondje.
De hoogtijdagen van de eendenkooien liggen intussen ver achter ons. Nog maar 10 procent van de eendenkooien is zichtbaar in het landschap. Het Zuid-Hollands Landschap heeft verschillende eendenkooien in beheer. Doordat de rust in eendenkooien wettelijk is vastgelegd, zijn het belangrijke rust-, broed- en foerageergebieden voor tal van soorten.

Meer over eendenkooien

Locatie

4233 CH, Ameide

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder