Over dit gebied

Vanaf de Lekdijk bij het gehucht Sluis kijk je uit over de Achthovense Uiterwaarden (37 hectare). Hier strekken bloemrijke graslanden, wilgenbosjes en meidoornhagen zich uit tot aan de rivier de Lek. Het is amper voor te stellen, maar tien jaar geleden stond de mais hier nog manshoog en rukten de maisakkers op langs de rivier. Daardoor dreigden kenmerkende plantensoorten van het stroomdalgrasland voorgoed te verdwijnen. Het Zuid-Hollands Landschap heeft gelukkig verschillende landbouwpercelen in de Achthovense Uiterwaarden kunnen aankopen. Die vormen we om tot natuurgebied. Nu al groeien daar zeldzame plantensoorten als rode bremraap, veldsalie en groot streepzaad.

Zeldzame planten

Het omvormen naar een natuurgebied ging niet vanzelf. De aankoop van het kleine reservaat Luistenbuul in de Achthovense Uiterwaarden in 2016 bleek de redding. Hier groeiden nog typische plantensoorten, die houden van droge en kalkrijke graslanden. In de loop der jaren hebben we steeds meer maisakkers in het gebied kunnen aankopen. De zaden van Luistenbuul hebben als zaadbank gediend voor deze voormalige landbouwgronden. We maaiden in Luistenbuul en verspreidden vervolgens het maaisel mét de zaden over de nieuwe natuurgebieden. Deze methode sloeg aan. In de Achthovense Uiterwaarden groeien nu soorten als veldsalie, streepzaad, geoorde zuring, havikskruid en biggenkruid. Het is ook de enige plek in Nederland waar de Amerikaanse glansschroeforchis voorkomt.

Purperreigers en kamsalamanders

Het nieuwe natuurgebied trekt veel dieren aan. Roerdompen verstoppen zich in de rietkragen. Speciaal voor zaad etende vogels als vinken, kepen en kneuen hebben we tarweakkers ingezaaid die we niet oogsten. Ook kun je in het gebied purperreigers zien. Die keren in het voorjaar terug van hun winterverblijf in Afrika. Ze broeden in de nabijgelegen Zouweboezem, maar gaan bij de sloten en in de natte graslanden van de Achthovense Uiterwaarden geregeld op zoek naar vissen, kikkers en kleine zoogdieren. 

In het deel bij de rivier leven veel konijnen. Dat zijn onze kleine gravers én grazers. Met hun gegraaf halen ze kalkrijk zand naar boven. Precies wat de planten hier nodig hebben. En omdat de konijnen het gras opeten, krijgen zeldzame planten weer een kans.

Kamsalamander

Meer natuur

Dichterbij de dijk ligt een natte, moerassige zone. Het natte deel is ontstaan doordat hier ooit klei is gewonnen om de dijk mee te versterken. Het is een belangrijk leefgebied voor onder andere de kamsalamander. Het Zuid-Hollands Landschap wil meer gebieden in de Achthovense Uiterwaarden aankopen. Op die manier kan zich een aaneengesloten gebied vormen. Het leefgebied van dieren als de kamsalamander wordt op die manier vergroot, wat essentieel is voor een gezonde populatie.

Lees verder

Locatie

Tussen Sluis en Lexmond

 • Natuurherstelwet aangenomen in het Europees Parlement

  Vandaag stemde het Europees Parlement voor het definitieve akkoord over de Natuurherstelwet, dat eerder tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement was bereikt. Eind vorig jaar had de Milieucommissie van het Parlement de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Zo zorg je voor een rustig broedseizoen

  Voorjaar is de tijd van nieuw leven. Maar jonge dieren worden niet vanzelf groot, zeker niet in onze drukke provincie met veel versnipperde natuur. Daarom zetten we ons de komende maanden éxtra in om de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Ontdek de mooiste voorjaarswandelingen

  De eerste voorjaarsbloemen staan er al prachtig bij. Sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen laten hun mooiste kleuren zien. Met onze landgoedwandelingen kun je er nu volop van genieten. Vraag de routes gratis aan en wandel het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vrijwilligerswerk

  Vind je het leuk om je in de natuur te werken? Of om je op een andere manier voor de natuur en het landschap in te zetten? Word dan vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap.

  Lees verder

  Lees verder