Achthovense Uiterwaarden Tussen Sluis en Lexmond

De Achthovensche uiterwaarden (37 ha.) is een relatief klein gebied gelegen in de uiterwaarden van de rivier de Lek, ten noordoosten van het gehucht ‘Sluis’, bij Ameide. De zuidoostkant van het terrein heeft het karakter van Dotterbloemgrasland.

Praktische info

Locatie

4128 LX, Lexmond

Het gebied bestaat uit Kruidenrijk en/of structuurrijk grasland dat richting de rivier hoger gelegen is. Tussen de Achthovense uiterwaard en de dijk ligt een natte, moerassige zone. Dit is een belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder andere de kamsalamander. Deze natte zone is vroeger ontstaan doordat men hier klei ten behoeve van een dijkverzwaring vandaan haalde. Dit heeft geresulteerd in een opvallend rabattenpatroon van natte en minder natte stukken, met een hoge botanische waarde.

Purperreigers uit de Zouweboezem komen hier regelmatig foerageren. Het natuurgebied is goed te overzien vanaf de Lekdijk.

Praktische info

Locatie

4128 LX, Lexmond