Bilwijk Stolwijk

Foto: Marcel van Kammen - Grutto jong Foto: Marcel van Kammen

Bilwijk (60 ha.) is een nieuw terrein, gelegen ten noorden van Stolwijk, in Polder Laag-Bilwijk. Het vroegere terrein Bergvlietse Kade, zuidoostelijk van Polder Laag-Bilwijk, wordt nu ook tot het terrein Bilwijk gerekend.

Foto: Marcel van Kammen - Grutto jong Foto: Marcel van Kammen

Praktische info

Locatie

Bilwijkerweg 117, Stolwijk

Het terrein bestaat uit grasland waarvan de centraal-oostelijke percelen hoge aantallen weidevogels laten zien en het beheer gericht is op verdere versterking van dit weidevogelgrasland. Het westelijke deel biedt kansen om botanisch waardevolle graslanden te ontwikkelen door op zowel grote als op kleine schaal inrichtingsmaatregelen te treffen.

Praktische info

Wandelen

Er kan een rondwandeling gemaakt worden door het gebied. 

Beperkt toegankelijk

Er loopt een doorgaande wandelroute van Haastrecht naar Stolwijk over de Bergvlietse kade. Let op: In het broedseizoen (1 maart – 1 juli) is de route door het weidevogelgebied afgesloten.

Locatie

Bilwijkerweg 117, Stolwijk

Routes in dit gebied

Fietsroute 41 km
Stolwijk
2 beoordelingen
Fietsroute 37 km
Ouderkerk aan den IJssel
0 beoordelingen
Wandelen 47 km
Haastrecht (parkeerplaats achter TOP)
1 beoordeling