Koeneschans Vlist

De Koeneschans is een voormalig schanseiland in het veenriviertje de Vlist, dat loopt van Schoonhoven naar Haastrecht op de grens van Krimpenerwaard en Lopikerwaard. De Koeneschans ligt als verdedigingswerk in de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie (OHW). Zichtbare elementen in de omgeving van de schans, die aan de linie herinneren zijn het tracé van de Franse Kade en de dijken langs de Vlist.

Praktische info

Locatie

2855 AT, Vlist

De Koeneschans is samen met de Wierickerschans in de gemeente Bodegraven, het Schansbosch bij Linschoten en de vestingstad Schoonhoven onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De schans is van grote (cultuur)historische waarde.
De OHW is de eerste belangrijke verdedigingslinie van Nederland geweest en is na de inval van de Franse troepen in 1672 geperfectioneerd. Door het gebied onder water te zetten, kwam een verbinding tot stand tussen de inundatiegebieden ten noorden van de Hollandsche IJssel (schans bij de Goejanverwellesluis) en ten zuiden van de Lek (Nieuwpoort). De oost- en deverstevigde westdijk van de Vlist hielden het water tegen waarmee de Lopikerwaard onder water wasgezet.

Achterland verdedigen

In het midden van deze ‘Vlistlinie’ lag de Koeneschans om de hoog en droog gelegen Slangeweg naar het oosten (IJsselstein) te verdedigen. De linie had als doel de Hollandse gewesten bij vijandige aanvallen te beschermen. Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de19de eeuw, die meer naar het oosten ligt, verloor de OHW zijn functie. Het gevolg daarvan was dat vrijwel alle forten, schansen en andersoortige aardwerken in de loop der jaren zijn verdwenen.

Oorspronkelijk bevonden zich op de Koeneschans aarden wallen, die in de loop van de 19de eeuw zijn afgegraven. Het Zuid-Hollands Landschap heeft samen met het Streekfonds Krimpenerwaard de Koeneschans aangekocht en werkt aan plannen om de schans weer herkenbaar te maken in het landschap.

Interactieve tour

Hoe zou de Koeneschans eruit hebben gezien in de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie? Binnenkort kun jij dit ter plekke met eigen ogen zien, door middel van een interactieve ‘Virtual Reality’-tour. Een bijzonder doorkijkje naar het verleden, waarvan je nu alvast een voorproefje kan krijgen! Bekijk het op de website:

De Koeneschans in 1672

Praktische info

Locatie

2855 AT, Vlist