't Vogelhoff Leiden

Foto: Desiree Kerstens Foto: Desiree Kerstens

In het zuidelijke deel van de Leidse Oostvlietpolder ligt natuur- en recreatiegebied ’t Vogelhoff. Je kunt hier fietsen, wandelen en genieten van de natuur en het agrarisch land. In de nazomer kun je appels plukken, het hele jaar vogels kijken. Maar let op: in het broedseizoen is een deel afgesloten als vogelrustgebied.

Foto: Desiree Kerstens Foto: Desiree Kerstens

Het doorgaande fiets- en wandelpad is het hele jaar geopend. Het voert van de historische Vlietweg naar de Groene Hart polders van Zoeterwoude. Je gaat dwars door een boomgaard, langs een fraaie bijenstal en dwars door de schaapskudde. 

Let op het broedseizoen!

Een groot deel van ’t Vogelhoff is weidevogelgebied. Tijdens het broedseizoen van grofweg half februari tot half juli is het gebied voor een deel afgesloten om de vogels rustig te kunnen laten broeden en hun jongen op te laten groeien. Vanuit de vogelkijkhut zijn de weide- en watervogels dan wel te zien. Na het broedseizoen is het afgesloten gebied wel toegankelijk en kan er worden gestruind. Er zijn twee spannende ‘waterovergangen’ die je evenwicht op de proef stellen.

Informatieborden vertellen je ter plekke meer over flora en fauna in dit unieke gebied. 

Voor Nederlandse honingbijen is het steeds moeilijker om te overleven. Het veranderende klimaat, monocultuur, ziektes en de negatieve invloed van gewasbeschermingsmiddelen hebben de vitaliteit van de bijenvolken aangetast. ’t Vogelhoff is belangrijk voor de bijen. De bijenstal in ’t Vogelhoff geeft de bijen meer beschutting gedurende de winter. Daarnaast is er het voedselaanbod voor de bij groter en gevarieerder gemaakt met heesters en kruiden en door speciale zaadmengsels in te zaaien en bomen.

Uitgestruind? Ga even loungen op de vogel-loungebank of uitrusten op een fruitkistje in de boomgaard.

NB Vanwege de aanleg van de Rijnlandroute is het gebied gedeeltelijk ontoegankelijk.

Meer informatie over de Rijnlandroute kunt u vinden via deze link.

Praktische info

Niet toegestaan

Honden zijn helaas niet toegestaan in dit gebied.

Deels geschikt

Het fietspad is rolstoel- en buggyvriendelijk. De Hofweg is halfverhard en het polderpad is onverhard. 

Wandelen

Toegangshek staat aan de Vlietweg in Leiden (net voorbij nr. 68a).

Heerlijk struinen door een afwisselend landschap, over planken over slootjes, uitrusten in de boomgaard, en loungen op de vogelbank.

Openbaar vervoer

Het gebied is vanuit Leiden Centraal te bereiken met Buslijn 45 (richting Den Haag), uitstappen bij halte Cronesteinflat. Plan je reis via 9292.nl.

Fietsen

Het fietspad door de Oostvlietpolder is te bereiken via de Vlietweg of de Hofvlietweg*.
* In het broedseizoen is de ingang aan de Hofvlietweg afgesloten.

Vogels kijken

Vogels genoeg in dit gebied het is zeker aan te raden om een verrekijker mee te nemen. 

Beperkt toegankelijk

De Hoffweg is niet toegankelijk tijdens het broedseizoen dat loopt van 1 maart tot half juli (let op de bordjes).

Locatie

Vlietweg 68a, Leiden

Routes in dit gebied

Fietsroute 44 km
Zoeterwoude (Toeristische Overstappunt)
0 beoordelingen

Activiteiten in dit gebied