Meer natuur in Bonnenpolder weer stap dichterbij

De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, zijn verheugd dat het college van B&W van Rotterdam op 2 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn diverse initiatieven voor de Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland opgenomen. Met dit besluit is het plan om de Bonnenpolder voor de toekomst te behouden als open polder én meer natuur in de provincie Zuid-Holland weer een stap dichterbij.

Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder

Meer natuur in de provincie Zuid-Holland is een wens die al jaren leeft. Deze drukbevolkte provincie heeft met 6% beschermde natuur het minste groen van Nederland en tegelijkertijd de meeste inwoners. De toekomst van de Bonnenpolder is al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is één van de bedreigingen voor het landschap en de natuur in de Randstad. In één klap 128 hectare natuur beschermen is een unieke kans en draagt bij aan een beter leefklimaat in deze dichtbevolkte regio.

Jasper Ohm van het Zuid-Hollands Landschap vertelt: “Onze droom is om in de Bonnenpolder in Hoek van Holland een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren waardoor de polder ook in de toekomst open en groen blijft. Een natuurgebied dat we ontworpen hebben mét en vóór de omgeving. Het gebied krijgt een inrichting die past bij het bestaande landschap, de natuur krijgt veel meer ruimte en het wordt toegankelijker. Zodat mensen nog meer dan nu van het gebied kunnen genieten.”

Het plan

De eerste plannen voor een open en groene Bonnenpolder gaan al ver terug. In samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en belangenorganisaties is in 2017 een ontwerp gemaakt voor ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied van totaal 128 hectare. Het gebied dat grenst aan het Staelduinse Bos, biedt straks veel meer ruimte voor natuur en recreatie. In een deel van het nieuwe natuurgebied komt ook ruimte voor natuurbegraven.

Veel van de meedenkers zijn erg benieuwd wanneer we kunnen starten met de aanleg van het natuurgebied. Wij begrijpen dat goed, omdat we zien dat in de huidige tijd behoefte aan natuur en recreatie groter dan ooit is.

Jasper Ohm Stichting Het
Zuid-Hollands Landschap

Jasper Ohm Stichting Het
Zuid-Hollands Landschap

Behoefte aan natuur groter dan ooit

In 2019 oordeelde Rotterdamse raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’. De initiatiefnemers kregen de opdracht om samen met bewoners het plan nogmaals grondig tegen het licht te houden en verder uit te werken. Wethouder namens de VVD Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) vindt het belangrijk dat de zorgen en wensen van bewoners in Hoek van Holland serieus worden bekeken en het plan waar mogelijk wordt aangepast. Dit is inmiddels gebeurd, de nodige onderzoeken hebben positieve uitkomsten opgeleverd en het plan is op diverse punten nog aangepast.

Jasper Ohm: “Veel van de meedenkers zijn erg benieuwd wanneer we kunnen starten met de aanleg van het natuurgebied. Wij begrijpen dat goed, omdat we zien dat in de huidige tijd behoefte aan natuur en recreatie groter dan ooit is. We zijn dan ook blij met de stap die nu is gezet en kijken uit naar het definitieve besluit van de gemeenteraad.”

Wat zijn de volgende stappen?

Na de zomervakantie ligt het bestemmingplans zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen om eventuele zorgen of punten waarover men enthousiast is te laten horen. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens door het college van B&W van een reactie voorzien. Hierna wordt het bestemmingsplan met een ‘nota van beantwoording’ ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Rotterdam. De verwachting is dat dit in het loop van dit najaar zal zijn. 

Meer weten over de eerder genomen stappen en de ontwerpprocedure met alle betrokkenen?


Kijk op natuurindebonnen.nl

 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder