Debat over stikstofneerslag aan zee mag niet leiden tot stilzitten

In duingebieden is de depositie (neerslag) van stikstof een groot probleem. Als natuurbeheerders zien we dagelijks de gevolgen; open duin groeit in hoog tempo dicht, waardoor de overleving van kwetsbare soorten zoals de tapuit en zandhagedis onzeker wordt. Door stikstofmaatregelen vooruit te schuiven, zetten we onze leefomgeving, onze kustveiligheid en drinkwatervoorziening op het spel. Dat risico is onaanvaardbaar.

Nieuwsuur maakte de volgende reportage, met daarin een reactie van onze directeur, Michiel Houtzagers. Het item begint bij 10:48 minuten.

Bekijk de uitzending

Speculatie over stikstofdepostie

Ammoniak van zee (3% van de totale stikstofdepositie in Nederland, bron CBS) is een verzamelbegrip voor alle stikstof die met westenwind van zee komt en die we niet direct kunnen herleiden naar één specifieke veroorzaker. Ammoniak van zee komt deels overwaaien van industrie uit Engeland en België, is deels te herleiden aan ammoniak die via rivieren uit het binnenland komt en komt deels van de scheepvaart. Het exacte aandeel van deze sectoren is moeilijk aan te tonen. Daarom is ervoor gekozen door het RIVM om ammoniak van zee als een meetafwijking op te nemen bij de eerder genoemde sectoren, zodat we in ieder geval aan de slag kunnen met reductie van stikstof in het duingebied. 

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland willen opnieuw onderzoek laten doen naar ammoniak van zee. Verder onderzoek naar de herkomst van stikstof van zee helpt ons om gerichter te werk te gaan, maar ontslaat ons niet van de plicht om nu te handelen. Ook zonder deze aanvullende onderzoeken, moeten en kunnen op korte termijn grote stappen gezet worden in de aanpak van stikstof in de kustgebieden.

Steun de natuur

Extreme droogte, stikstof en ziekten als essentaksterfte hebben een enorme impact op de natuur. Daarom moeten we alles uit de kast halen om de provincie groen gezond te houden. Met jouw (extra) gift kunnen we deze uitdagingen aan!

Help je mee?
 • We kunnen niet zonder natuur

  Met een gezamenlijke oproep in in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan…

  Lees verder

  Lees verder
 • De natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

  Hank Bartelink directeur-bestuurder LandschappenNL, is gesprekspartner samen met nog vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties bij het gesprek over het stikstofdossier met de heer Remkes op maandag 15 augustus. Aanleiding voor het gesprek is de…

  Lees verder

  Lees verder
 • Omhoog met het veen

  Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: Enthousiaste jongeren voor natuurklussen

  Een bijenburcht bouwen, Tiny Forests (minibosjes) onderhouden, groente oogsten en bomen zagen; Tijdens de Nature Impact Days op 26 t/m 28 augustus kunnen jongeren in Zuid-Holland een weekend lang op verschillende locaties klussen doen om kennis te…

  Lees verder

  Lees verder