Nieuwe kansen voor de natuur

Beeld cover: Wim de Water Fotografie Beeld cover: Wim de Water Fotografie
  • Nieuws
  • Nieuwe kansen voor de natuur
vrijdag 25 januari 2019

Heb je je wel eens afgevraagd wat onze boswachters allemaal doen op een dag? Bekijk dan de prachtige beelden over Team Veenweiden en stap in de boswachters schoenen van Ninouk, Sietse en René. Naast de persoonlijke verhalen is het filmmaker Edwin Haighton gelukt om de Zuid-Hollandse natuur schitterend in beeld te brengen in een mini-documentaire. Een staaltje vakwerk om even goed voor te zitten!

Beeld cover: Wim de Water Fotografie Beeld cover: Wim de Water Fotografie
Iedereen in mijn team werkt vol passie, vol overgave. Niemand let op de tijd en samen zetten we ons in voor wat wij belangrijk vinden, de natuur in Zuid-Holland.
Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Over de mini-docu

Veenweiden kaartRegio Veenweiden is een uitgestrekte regio, met natuurgebieden in de Krimpenerwaard en in de Vijfheerenlanden. In totaal beheert het Zuid-Hollands Landschap hier zo’n 2000 hectare aan natuur. “Soms lijkt het alsof een boswachter maar een beetje rondloopt” begint regiohoofd Ninouk Vermeer het filmpje, maar met al hun passie, kennis en alle taken die ze dagelijks uitvoeren, kunnen de natuurgebieden zich hier ontwikkelen op een manier die echt bijdraagt aan biodiversiteit, soortenrijkdom én aan de beleving van het landschap. 

Boswachter René

Boswachter René Garskamp is boswachter in de Vijfheerenlanden. “De kracht van boswachter René is dat hij heel veel kennis van vegetatie heeft” zegt Ninouk. Als hij een perceel in loopt dan ziet hij direct hoe de natuur ervoor staat. “Hij heeft een enorme kennis van de flora en fauna in het gebied. Tegelijkertijd kan hij heel goed samenwerken met aannemers, loonwerkers en de boeren in onze gebieden.”

Waterpeilbeheer

In Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard is waterpeilbeheer ontzettend belangrijk om optimale omstandigheden te creëren voor de natuur. Het is heel simpel, je kunt niet maaien als het water te hoog staat. En als het water te laag staat, dan zal dat weer effect hebben op bijvoorbeeld de weidevogels die zich thuis voelen in plas-dras gebieden. 

Boswachter Sietse

René is trots op zijn collega Sietse Kleinjan in de Krimpenerwaard, een heel ander gebied dan de Vijfheerenlanden met eigen uitdagingen. “In het beheer daar hebben we onze jonge Sietse erbij” zegt René. “Een geweldige vent, hart op de goede plaats en hij is een boswachter zoals ik ze graag zie!” Zo jong en al zo begaan met de natuur, met een enorme drive en heel goed in contacten met de boeren. Dat is bijzonder. De waardering is trouwens wederzijds, Sietse leert veel van zijn collega René.

Verschralen

Op sommige percelen in de Krimpenerwaard wordt dubbel gemaaid, in het broedseizoen en vervolgens in juni nog een keer. Dat klinkt niet logisch maar dat heeft een reden, namelijk om het grasland te verschralen. Verschralen zorgt ervoor dat er minder voedingstoffen in de bodem komen. Het bodemleven ontwikkelt zich en de subtiele balans tussen de voedingstoffen die er in de bodem zitten wordt hersteld. Kruidige en bloemrijke vegetatie krijgt zo de kans om zich te ontwikkelen. De biodiversiteit van de insecten en andere dieren wordt daarmee groter. Uiteraard controleren we de graslanden altijd goed op nesten voordat we gaan maaien.

Samen

Zorgen voor de natuur doen we samen. We willen allemaal genieten van de natuur, ieder op zijn/ haar eigen manier. Ook in de zorg voor de natuur hebben we allemaal onze eigen rol. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zorgt voor de natuur, voor de verbetering en de inrichting ervan. Onze vrijwilligers helpen ons bij onze dagelijkse werkzaamheden en delen kennis over onze prachtige natuur. En de steun van onze donateurs en Groene Partners (bedrijven die ons financieel of met kennis steunen) is van onschatbare waarde voor het Zuid-Hollands Landschap. Wij gaan er weer voor in 2019 en verder, jullie ook?

JA! Ik help jullie mee

Iedereen in mijn team werkt vol passie, vol overgave. Niemand let op de tijd en samen zetten we ons in voor wat wij belangrijk vinden, de natuur in Zuid-Holland.
Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden Stichting Het Zuid-Hollands Landschap